Dať „lajk“ životu sa oplatí

383

„Dajme lajk životu!“ Pod týmto heslom sa na Cirkevnej základnej škole sv. Margity v Púchove v dňoch 9. – 12. apríla uskutočnil nultý ročník preventívno-duchovného programu LAJK Životu.

Bez zvonenia, bez učebníc, bez žiackych knižiek, bez domácich úloh. Tak vyzerali štyri dni v škole nabité výchovným, preventívnym a duchovným programom. Názov programu bol odvodený od obľúbenej funkcie na sociálnych sieťach, kde „lajkom“ človek označí príspevok, ktorý sa mu páči. Cieľom bolo motivovať deti k rastu a budovaniu osobných charakterových vlastností a rozvíjať u nich sociálne zručnosti. Povzbudiť ich do budovania vzťahov s Bohom, rodinou, učiteľmi, spolužiakmi a blížnymi. Podeliť sa s nimi o skúsenosť Božej a vzájomnej lásky, odpustenia, radosti, pokoja a ochrany.

Pozvanie na besedy a prednášky prijala hudobná skupina Lamačské chvály, manželia Kotúčkovci a Sipoczovci z organizácie YWAM, manželia Mojtovci, manželia Bašovci, pracovníčky z Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva Mgr. Bašová a Mgr. Šulková, Mgr. Kadlec z Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici, p. Bořuta z Mestskej polície v Púchove, pracovníčky z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Púchove, Mgr. Hruštíncová a Mgr. Štefániková, špeciálne pedagogičky Mgr. Langová a Mgr. Šatková, a tiež mladí zo spoločenstiev EFATA, Emanuel, Mládež rán Kristových a z komunity Cenacolo. Vďaka týmto ochotným a obetavým ľuďom mal program veľký prínos v oblasti duchovného prežívania, no i v oblasti zdravia, hygieny, prevencie a bezpečnosti.

Stlač reset, Veľmi chráň svoje srdce, Budem ako strom sadený pri vode

Tri dni, tri motívy, ktoré spojila túžba po naplnení života. Ústredné motívy týchto troch dní nás všetkých viedli k tomu, aby sme si chránili život, ktorý máme, a napĺňali ním posolstvo Božej lásky. Názov prvého dňa bol inšpirovaný súčasnou dobou, ktorá nám umožňuje stlačiť tlačidlo „reset“ na obnovenie v prípade nefunkčnosti. A v našich životoch sa vyskytujú situácie, ktoré nám ho pokazia. Symbolické stlačenie tlačidla na obnovu, ktorým je odpustenie, naznačovalo možnosť nového začiatku. Názvy ďalších dvoch dní boli inšpirované Knihou prísloví a Knihou žalmov a vyjadrili náplň jednotlivých dní. Záverečný deň spojil tieto myšlienky do jedného celku – uvedomiť si svoju hodnotu a poslanie v živote.

Spoločnú túžbu po naplnení jednotlivých hesiel dokázali aj veľké kartónové fototabule, ktoré počas prvých troch dní vznikali. Každá trieda priložila ruku k dielu a spoločnými silami vytvorila originálne umelecké dielo, ktoré reprezentuje myšlienku prežívaných chvíľ.

Priebeh programu LAJK Životu

Začiatok školského dňa otvárala hudobná hitparáda, v ktorej žiaci hlasovali za najlepšiu pieseň. Pieseň, ktorá získala najviac hlasov počas prvých troch dní, sa stala novým školským zvonením. Učebnice vystriedali skúsenosti a zážitky pozvaných hostí, ale i samotných žiakov. Hovorí sa predsa, že najlepším učiteľom je život sám.

Vyučovanie začínalo rannými stretnutiami triednych učiteľov so svojou triedou, počas ktorých sa žiaci mohli porozprávať a zdieľať svoje pocity z predchádzajúcich dní. Zároveň sa učili sociálne zručnosti, napríklad ako riešiť konflikty medzi sebou, či ako spolupracovať. Pri príprave občerstvenia si žiaci zas vyskúšali ako sa dokážu podeliť.

Počas každého dňa prebiehali v ročníkoch prednáškové bloky vyskladané zo zaujímavých a obohacujúcich besied, prednášok, tvorivých i modlitebných komnát. Program kombinoval preventívny a duchovný obsah. O krásne duchovné bohatstvo sa postarali mladí ľudia z kresťanských spoločenstiev a komunít. Podelili sa so svojimi svedectvami a spoločne s deťmi prežili čas v modlitbách. V pondelok žiaci strávili časť dopoludnia v Divadle, kde sa konal koncert skupiny Lamačské chvály, prepojený so svedectvami členov skupiny.

V rámci prevencie sa mladší žiaci dozvedeli ako byť bezpečne účastníkmi cestnej premávky, ako sa starať o svoje zúbky, ako si správne umývať ruky, a ako sa vyhnúť nástrahám internetu. Starší žiaci sa okrem toho zúčastnili aj prednášok zameraných na prípravu na manželstvo a rodičovstvo. Oboznámili sa s nástrahami kyberšikany, aj s tým, ako správne riešiť konflikty.

V rôznorodom programe si každý našiel to svoje – nielen žiaci, ale i učitelia a zamestnanci školy. Všetky dni programu LAJK Životu naplnila nezabudnuteľná atmosféra, ktorá vyvrcholila v posledný, štvrtý, deň slávnostným záverečným ceremoniálom. Počas neho sa vyhodnotili súťaže, ktoré v rámci programu prebiehali, zhodnotil sa program a slávnostne sa spustilo nové zvonenie. Vyučovanie už netvorili prednášky a besedy hostí, ale zážitky a pocity žiakov, ktoré nazbierali. Na úplný záver sa žiaci na pamiatku spoločne odfotili s vytvorenými fototabuľami a s novou chuťou sa pustili do ďalšieho vyučovania. Príjemné chvíle žiakom budú pripomínať aj spomienkové predmety – nálepky, odznaky, tričká, či šálky s heslami týchto výnimočných dní.

Ako zhodnotiť uplynulé dni? Podarilo sa nám vytvoriť v škole priestor, kde sa žiaci dozvedeli množstvo nových vecí, mohli sa slobodne spýtať na to, čo ich zaujíma a trápi, a spoločne sme zažili atmosféru plnú lásky a porozumenia. A zostalo nám už len tešiť sa čo prinesie LAJK Životu na budúci rok.

Mgr. Katarína Huťová