60% škôd po požiaroch vzniklo vlani počas vykurovacej sezóny

48

Sadzami zanesené komíny, pece a krby, neudržiavané vykurovacie zariadenia a nedbalosť pri ich obsluhe či horľavé materiály umiestnené v blízkosti vykurovacích telies. To sú jedny z najčastejších príčin vzniku požiarov v domoch, chatách či na chalupách počas vykurovacej sezóny.

Za minulý rok vyplatila Allianz – Slovenská poisťovňa za všetky škody po požiaroch na privátnom majetku viac ako 1,5 milióna eur. Až 60 percent týchto škôd vzniklo práve počas hlavnej vykurovacej sezóny, teda zhruba od polovice októbra do polovice apríla. „V roku 2019 nám klienti z privátneho poistenia nahlásili spolu 448 požiarov. 273 týchto poistných udalostí, teda takmer dve tretiny, vzniklo na konci jesene, v zime a začiatkom jari, teda počas obdobia vykurovania. Za tieto škody sme vyplatili vyše 915-tisíc eur,“ konštatuje riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz – SP Milan Rajec.

POŽIAR Z KRBU ČI KOMÍNA

Zo štatistík Allianz – SP ďalej vyplýva, že približne 7 percent požiarov vzniklo vlani v období vykurovania z komínov a krbov. „Vo viacerých prípadoch bolo príčinou požiaru vznietenie sadzí v komíne. V ďalšom prípade požiar zapríčinil nevyhovujúci stav komínového telesa a spôsobil škodu na majetku za viac ako 7300 eur,“ vymenúva M. Rajec.

ZA ZANEDBANÝ KOMÍN POKUTA, AJ KRÁTENIE PLNENIA

Majitelia domov majú zo zákona povinnosť pravidelne kontrolovať a čistiť komín. Kontrola sa robí zväčša raz ročne, no závisí to od typu spotrebiča napojeného na komín a od celkového tepelného výkonu. Pri nesplnení tejto povinnosti hrozí pokuta a pri vzniku poistnej udalosti má poisťovňa právo znížiť poistné plnenie. Pri vzniku požiaru totiž poisťovňa skúma jeho príčinu a preveruje, či poistený dodržal všeobecne záväzné predpisy a technické normy upravujúce požiadavky požiarnej bezpečnosti. Ak správa od hasičov určí za príčinu požiaru technickú chybu na niektorom zo zariadení umiestnených v nehnuteľnosti, poisťovňa požaduje revíznu správu k tomuto zariadeniu. „Evidujeme niekoľko prípadov, kde sme zistili porušenie predpisov, najmä nevykonanú pravidelnú údržbu a v takýchto prípadoch sme pristúpili ku kráteniu poistného plnenia,“ uzatvára M. Rajec.

Zdroj: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., foto: pixabay