7. ročník Dňa rodiny v CSS Kolonka

469

V piatok 4.10.2019 sa uskutočnilo v Centre sociálnych služieb Kolonka 7. ročník  podujatia Deň rodiny. Pozvaní boli rodinní príslušníci klientov zariadenia, ktorým toto podujatie bolo venované. Medzi pozvanými hosťami bol aj viceprimátor mesta Púchov Ing. Lukáš Ranik a vedúca oddelenia školstva a sociálnych veci MsÚ Mgr. Renáta Holáková. Samozrejme nechýbali zástupcovia partnerských centier sociálnych služieb z nášho regiónu. Po príhovore riaditeľky CSS Mgr. Barbory Orgoníkovej prišiel na rad kultúrny program. V ňom sa predstavili harmonikár Miroslav Štefánik a deti z detského folklórneho súboru z  Základnej umeleckej školy Púchov pod vedením Ivana Sadloňa, ktoré vystúpili s pásmom ľudových piesní. Predstavili sa aj domáci klienti zariadenia, ktorí si pripravili humoristické divadelné scénky Baby na trhu a Vo vlaku. Zaujímavé a dojímavé bolo prepojenie najstaršej a najmladšej generácie v podaní Rozálie M. a Mirky H. Obecenstvo sa veľmi dobre zabavilo. Nasledovalo občerstvenie a pohostenie grilovanou klobáskou, koláčmi a ovocím, za ktoré CSS Kolonka vďačí ochotným sponzorom: BRIPET, s.r.o., HOMOLKA, s.r.o. a VEHOX, s.r.o.

Slavomír Flimmel