75. výročie SNP v Púchove a Mladoňove

473

Mesto Púchov v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Púchov oslávilo dopoludnia 29. augusta 75. výročie Slovenského národného povstania. Mesto pri pietnom akte v mestskom parku pri pomníku na pamiatku padlých v 1. a 2. svetovej vojne reprezentovala primátorka mesta Katarína Heneková, poslanci Cyril Crkoň a Irena Kováčiková a vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí Renáta Holáková. K zhromaždeným prítomným občanom sa prihovorila poslankyňa Irena Kováčiková:

Opäť si pripomíname deň, ktorý je symbolom celonárodného odporu proti fašizmu a jedným z najvýznamnejších dní histórie slovenského národa – 29. august, ktorý je právom štátnym sviatkom. Nikto z rozumne uvažujúcich ľudí nemôže pochybovať o historickom význame povstania. V tento deň pred 75 rokmi nemecké vojská a policajno-bezpečnostné jednotky začali okolo 10. hodiny obsadzovať územie Slovenska. Podplukovník generálneho štábu Ján Golian vydal posádkam slovenskej armády rozkaz, aby začali klásť ozbrojený odpor nemeckým okupačným silám. Ďalším vojenským veliteľom povstania bol Rudolf Viest. Hlas slobodného slovenského vysielača z Banskej Bystrice volal národ do zbrane proti hitlerovskému fašizmu a jeho prisluhovačom. Začalo sa SNP. Bolo najväčším revolučným vystúpením slovenského ľudu v jeho doterajšej histórií, najvýznamnejším aktom proti bezpráviu, násiliu a za nový život slovenského národa.

Začiatky partizánskeho hnutia na Slovensku sú úzko spojené s výzvou už na jar roku 1942 vytvárať bojové družiny a zapojiť sa do príprav oslobodenia našej vlasti spod nemeckého fašizmu. V Púchove ako aj inde na Slovensku sa vytvorili odbojové organizácie. Keď nemecká armáda vojnu prehrávala a front sa priblížil k hraniciam Slovenska povzbudilo to všetky opozičné sily a po vypuknutí SNP zintenzívnila sa aj činnosť partizánskych skupín, ktoré pôsobili v okolí Púchova. Púchov ako dôležitá železničná križovatka bol nemeckou armádou bez boja obsadený už 29. augusta 1944. Príchod nemeckej armády do mesta natrvalo utlmil odboj. Ten sa presťahoval do okolia, kde prebiehalo viacero ozbrojených stretnutí s okupantmi. Napriek tomu, že sa v Púchove nebojovalo, na frontoch SNP pôsobilo viacero Púchovčanov. Ocitli sa tam zväčša ako príslušníci slovenskej armády, ktorá sa k povstaniu pridala. Mnohí z nich padli pri Banskej Bystrici do zajatia nemeckej armády. V meste a okolí bolo povraždených viacero odbojárov. Najväčšou tragédiou však bolo vypálenie osady Mladoňov a vraždenie vojakov v Záriečí.

SNP bolo do súčasnosti najväčším vojenským činom slovenského národa. Malo aj politický rozmer a medzinárodný dosah. Nie je zveličením tvrdenie, že nebyť SNP, patrili by Slováci medzi porazené národy a nie medzi víťazné v povojnovej Európe. Ťažko je domyslieť, aká by to bola trauma pre následné a iste aj dnešné generácie. SNP, ktoré malo vysokú organizovanosť a zároveň nieslo aj masívne ľudové stopy, dostatočne jasne ukázalo a 75 rokov odvtedy to neoslabilo, ba zosilnilo, že slovenský národ patrí k moderným národom sveta. Naši predkovia významne prispeli ku skončeniu druhej svetovej vojny a aj k náprave vlastnej povesti, na rozdiel od iných národov.

Odkaz povstania je nevysychajúcim prameňom našej nezlomnosti. V augustových dňoch 1944 povedal náš národ svoje rozhodné NIE! V týchto dňoch sa prudko pohli dejiny, pohla sa lavína, ktorú nemohla zastaviť ani zrada, ani presila, ani hrozby. Národ dokázal, že je národom. Povstali potomkovia Svätoplukových bojovníkov, Jánošíkových hôrnych chlapcov, Štúrovej družiny. Národ sa spojil.

Na účastníkoch povstania, partizánskej vojny, ale i oslobodzovacích bojov a s nimi i ostatných členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, na nás všetkých záleží, aby sa na hrdinské udalosti nikdy nezabudlo. Nezabudnime na mnohých povstaleckých veliteľov, dôstojníkov a vojakov, zahraničných dobrovoľníkov, ako aj množstvo bezmenných hrdinov, ktorí so zbraňou v ruke bojovali a veľakrát priniesli aj obeť najväčšiu – vlastný život. Slovenský národ prejavil svoj morálny kredit, keď so zbraňou v ruku bránil právo na slobodný život pre ľudí bez ohľadu na národnosť, etnickú príslušnosť, rasu, náboženstvo, že sa dokázal postaviť proti nepriateľovi, ktorý mal pocit neporaziteľnosti a ktorý napáchal vo svete toľko zla.

Nezabúdajme na tých, ktorí v SNP a v boji proti fašizmu položili svoje životy za našu slobodu. Nezabúdajme na obete, hrdinov, činy a na všetko, čo sa viaže s odbojom a povstaním. Kiež by sme dokázali napĺňať najpodstatnejšiu myšlienku Povstania: „spojenie všetkých bez výhrad“!

V ten istý deň v podvečer sa konala oslava 75. výročia Slovenského národného povstania aj pri pamätníku v Lazoch pod Makytou – Mladoňove. Mesto Púchov zastupovala primátorka mesta Katarína Heneková s manželom Rastislavom Henekom, poslancom zastupiteľstva TSK.

Foto: Slavomír Flimmel.