Ako máme správne separovať komunálny odpad?

402

V obchodoch nás obklopujú tisíce rôznych výrobkov. Málokto si však na obaloch všimne nenápadné symboly trojuholníkov, písmená a čísla. Vďaka značkám na obaloch vieme, ako správne triediť. Tie napovedajú, do ktorého kontajnera môžeme obal vytriediť. Najčastejšie na obaloch výrobcovia uvádzajú jednoduché skratky, takže je na prvý pohlaď jasné, že ide napríklad o papierový alebo sklenený obal. Zložitejšie sú označené plasty. Skratky priamo označujú druh plastu, z ktorého je obal vyrobený. Často sa tiež stretávame so skratkou C/PAP. Tú nájdeme na nápojových kartónoch z džúsu alebo mlieka.

V niektorých obciach a mestách sa nápojové kartóny a kovový odpad zbierajú do samostatných kontajnerov či vriec, v našom meste sa však triedia spolu s plastmi. Nápojové kartóny je potrebné pred vyhodením zošliapnuť a tak zmenšiť ich objem. Ak je to možné, kovové obaly treba pred vyhodením stlačiť a zmenšiť ich objem. Zmestí sa ich tak do vriec alebo kontajnerov viac.

Odpad určený do modrého kontajnera

Materiály z PAPIERA treba hádzať do modrého kontajnera alebo vreca určeného na papier patria všetky obaly so skratkou PAP. Čísla 20,21 a 22 upresňujú druh papiera – 20 je vlnitá lepenka, 21 hladká lepenka a 22 bežný papier.

POZOR! Krabice pred vyhodením zošliapnite, aby bol ich objem čo najmenší a neobsahoval zbytočne veľa vzduchu. Zostane tak viac miesta pre ďalší odpad. Odvážanie vriec a kontajnerov, ktoré sú správne naplnené, je nielen efektívnejšie, ale aj priateľské k životnému prostrediu.

Odpad určený do zeleného kontajnera

Materiály zo SKLA – sklu patrí zelená farba a pri triedení sa nerozlišuje, či ide o farebné, alebo číre sklo. Číslo 70 za značkou GL označuje číre sklo, 71 je zelené sklo a 72 hnedé sklo.

POZOR! Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich nazad do predajne.

Odpad určený do žltého kontajnera

Materiály z PLASTU – obaly označené  nasledovnými symbolmi označujú plasty a patria do žltých kontajnerov alebo vriec určených na plast.

Materiály z KOVU – obaly zo železa majú skratku FE a číslo 40, hliník ALU číslo 41.

NÁPOJOVÝM KARTÓNOM patrí oranžová farba a majú označenie C/PAP.

Obal zložený z viacerých rôznych materiálov, ktoré nemožno od seba ručne oddeliť, je kompozit. Kompozity sa označujú písomným znakom C/skratkou materiálu, ktorý prevažuje. C/PAP je znak nápojového kartónu.

POZOR! Pred vyhodením odpad zošliapnite. Nestlačené PET fľaše zmenšia možnosti kontajnera. Do nádoby s objemom 1.100 litrov sa zmestí až 733 stlačených 1,5 litrových PET fliaš. Ak by neboli stlačené, zmestilo by sa ich tam len približne 200.

Ak správne triedime, svet je krajší

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

  • ​Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • ​Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: plastom, kovom a nápojovým kartónom žltá, sklu patrí zelená a papieru patrí modrá farba.
  • Riaďte sa pravidlami triedenia svojho mesta. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia.

Ignorácia triedenia a znečisťovanie prírody

Mnohí občania Púchova si dobre uvedomujú dôležitosť ochrany životného prostredia a zodpovedne triedia svoj komunálny odpad. Bohužiaľ časť obyvateľov nášho mesta separovať odpad nechce. Ekologické a finančné dopady ich nezodpovedného správania potom musia znášať všetci, aj tí, ktorí poctivo odpad separujú. Často vidíme v kontajneroch na zmiešaný (netriedený) odpad aj odpad, ktorý tam nepatrí – sklenené, kovové a plastové nádoby, prípadne odpad patriaci do kompostu.

Najhorší sú tí naši spoluobčania, ktorí radšej, ako do zberného dvora PTSM, odvezú svoj odpad do prírody. Pritom v zbernom dvore PTSM môžu svoj odpad vyviesť bezplatne šesť dní v týždni. Prinášame niekoľko fotografií čiernych skládok, ktoré museli pracovníci PTSM likvidovať v uplynulých dňoch:

Spracoval S. Flimmel, zdroj: ENVI-PAK, PTSM.

Ďalšie informácie o tom ako správne separovať odpad nájdete v článku: Viete správne recyklovať?