Ako sa škola ešte modernejšou stala

206

Začalo sa to niekedy v máji, keď ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na modernizáciu škôl. Zopár nadšených pedagógov Základnej školy Mládežnícka okamžite prišlo s nápadmi a možnosťami, ako vytvoriť ešte zaujímavejšie a podnetnejšie prostredie. Vypracovali projekt a ten bol úspešný.

A tak sa vďaka nadšeniu učiteľov a finančnej injekcii zo štátu vizualizovalo, nakupovalo a upravovali sa vnútorné priestory školy. Počiatočné predstavy sa vďaka tímovej práci a nadšeniu pomaly stávali skutočnosťou. Priestranné chodby sa postupne zmenili na všestranne využiteľné zóny.

Príjemné sedenie na sedačkách, taburetkách a vakoch je variabilné, usporiadateľné podľa potreby. Najpravdepodobnejšou možnosťou je, že v tomto priestore práve prebieha vyučovacia hodina. Obľúbeným zvykom sa stali diskusie, hranie hier, oddychovanie. Žiaci majú možnosť využiť čas cez prestávky efektívne, činnosťou, ktorá ich napĺňa aj zlepšuje sociálne vzťahy. V prípade núdze sú vaky vhodným miestom pre zakotvenie unaveného žiaka, či celým dňom zničenej pani učiteľky, samozrejme, s dobrou knihou v ruke.

Police s knihami, šachové stoly, stolný futbal a ping-pong ponúkajú možnosť aktívneho oddychu. Okrem jemnej motoriky si trénujeme aj kritické myslenie.

Pódium s kinom na poschodí je ideálne na divadelné vystúpenia, premietanie filmov, tímové aktivity, projektové a rovesnícke vyučovanie.

Podlaha je tiež využitá: senzomotorické dráhy precvičia koordináciu, postreh a pohyblivosť detí. Popri kráčaní si môžeme zopakovať vybrané slová, matematické vzorce, anglické nepravidelné slovesá a niečo z geografie. Čas na učenie môžeme spojiť s prechádzkou. Čo môže byť lepšie?

Aj triedy opekneli. Na pohodlných sedačkách si zahrajú žiaci stolovú hru, prečítajú knihu. A výborne sa tu premýšľa, spolupracuje a v skupine sa napríklad hľadá najlepšie riešenie zadanej úlohy či problému.

Veríme, že osvieženie školy bude plniť funkciu čo najdlhšie a po generácie sa budú deti vzdelávať v lákavom a príjemnom prostredí, kreatívnou formou. Práve tak si dokážu zapamätať a do života odniesť čo najviac a to najdôležitejšie.

Vedenie ZŠ Mládežnícka