Mikuláš 2021 v Ihrišti

66

Ako každý rok, tak aj tento zavítal do našej nenápadnej obce Mikuláš, ktorý je od nepamäti symbolom obetavosti a dobrosrdečnosti. V podvečerných hodinách si smelo vykračoval k jednotlivým obydliam s verným druhom anjelom a dvomi rozprávkovými čertmi. Detičky nás už netrpezlivo vyčkávali za oblokmi s roztomilými iskričkami v očiach a z domovov sa šírilo teplo, mimoriadna pohostinnosť a príjemná nálada. Keďže ratolesti boli excelentne pripravené a vedeli si svojím šarmom ihneď získať družinu, podarilo sa nám poľahky umiestniť všetky sladké balíčky plné rozličných pochúťok a zároveň vniesť trošíčku čarovnej atmosféry do navštívených príbytkov.

Tešíme sa na naše deťúrence opäť o rok!

DHZ Ihrište