Aktivity dôchodcov z Lysej pod Makytou

222

Šikovné ruky členiek JDS Lysá pod Makytou sme mali možnosť prezentovať na výstave ZÁHRADA 2019 v Trenčíne, kde bola aj výstava ZLATÉ RUKY. Vystavené kroje, t.j. ženský, mužský, dievčenský a chlapčenský nielen vyšívali a aj ušili. Okrem tejto akcie sme mali stretnutie s priateľskou obcou Lačnov z ČR a dobrá nálada bola na obidvoch stranách. Samozrejme sme boli aj v prírode – na opekačke v Beňadíne. V mesiaci október sme mali aj naše spoločné stretnutie v kultúrnom dome. Do konca roka ešte sa zapojíme do diania v našej obci, a to 30.11.2019 na Ondrejskom jarmoku, Vianočných trhoch po lýšansky a príde k nám aj Mikuláš.

Mária Panáčková, predseda JDS Lysá pod Makytou