Aktivity v obvode č. 7 (Horné Kočkovce, Kolonka, Vŕšok)

218

Z realizovaných mestských investícií v obvode č. 7 za posledné obdobie treba spomenúť:

– Rekonštrukcia Ul. Školská s jej odvodnením

– Ukončenie výstavby 36 nájomných bytov na Kolonke

– Schválenie nového dopravného značenia na ul. Železničná (povolenie jazdy cyklistom v protismere), výjazd z ul. Továrenská na most (chodci prejdite na druhú stranu)

– Zrevitalizované detské ihrisko v priestoroch ZŠ s MŠ Slovanská

– Vysprávkovanie komunikácie za školou asfaltovou drťou

– Schválenie zámeru vybudovania parkoviska súkromnou firmou na mestskom pozemku na Kolonke

Vďaka sponzorom a obetavým ľuďom sa podarilo nainštalovať nové vianočné osvetlenie na ihličnan pri reštaurácii Hradisko. Zasadala školská rada pri ZŠ s MŠ Slovanská. Vo volebných okrskoch č. 12 a 13 prebehli bezproblémové komunálne a župné voľby.

V obhliadnutí za prácou Výboru mestskej časti č. 7 v tomto končiacom kalendárnom roku možno konštatovať, že výbor zasadal 3x a to 7.3., 24.5. a 11.10. Zasadnutia sa konali v utorky v podvečerných hodinách a boli verejné. Jednotlivé zápisnice bolo možné zhliadnuť na výveskách výboru v Horných Kočkovciach v parčíku pri kostole a na Kolonke, na budove bývalých potravín a na www.kockovce.sk. Výbor pracoval v nezmenenom počte 10 členov. Obsahom jednotlivých stretnutí boli témy ako: čistenie verejného priestranstva a pozemkov, oprava spomaľovača pri kostole, čistenie dažďových trativodov, organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií, odstránenie nevhodných grafitov na verejnosti, riešenie participatívneho rozpočtu, orezy stromov, čistenie komunikácií, vysprávkovanie výtlkov, oprava prepadnutých kanalizačných poklopov, kamerový systém, údržba zelene, výmena dopravných značení, verejné osvetlenie, výskyt divých zvierat v blízkosti ľudských obydlí, funkčnosť obecného rozhlasu, odstránenie čiernych skládok, poškodené lavičky, návrhy investícií za obvod do mestského rozpočtu 2023.

Z fyzických aktivít výboru treba vyzdvihnúť:

– Verejné stretnutie s občanmi ohľadne petície na šíriaci sa hluk zo spoločnosti Slovdepo

– Poskytnutá materiálna pomoc Ukrajine v podobe prikrývok

– Riešenie petície na podporu projektu rekonštrukcia detského ihriska v ZŠ Slovanská

– Brigáda ku Dňu Zeme (oprava lavičiek v areáli pri Váhu, čistenie areálu od lístia, odpadkov, konárov)

– Príprava a stavanie Vatry oslobodenia mesta Púchov, spoluorganizátor akcie

– Hudobný pozdrav v obecnom rozhlase pri príležitosti Dňa Matiek

– Účasť na oslave 20 rokov ZO Jednoty dôchodcov v Horných Kočkovciach spojenou s oslavou Dňa Matiek

– Spoluúčasť na organizovaní 8. Ročníka súboja vo varení gulášu „Hornokočkovský kotlík“

– Brigáda v areáli MŠ Slovanská (jeho revitalizácia s budovaním pocitových chodníkov)

– Brigáda na úpravu areálu pri Váhu pred mestskou akciou „Púchovské Kočkoviny“, spoluorganizátor akcie

– Organizovanie akcie „Mikuláš Deťom“ (bude 4.12.)

 V závere bilancie činnosti výboru č. 7 a na konci volebného obdobia sa chcem pekne poďakovať vedeniu mesta, konateľom mestských spoločností, mestskej polícii, všetkým sponzorom, priaznivcom a ľuďom, ktorí výboru držali palce celých 12 rokov za môjho držania predsedníctva. Špeciálne ďakujem všetkým členom výboru a zvlášť tým terajším, že si našli zo svojho súkromia čas a energiu v práci pre ľudí. Ďakujem! A držím palce novým tváram v pokračovaní tejto štafety.

Záverečné poďakovanie

Milé Púchovčanky, Púchovčania,
niektoré sny sa plnia, niektoré zostanú iba vyslovené, či napísané na papieri. Nech je to tak či onak, rád by som sa Vám poďakoval za priazeň a podporu v komunálnych voľbách v podobe krúžku pri mojom mene. Hoci to na úspech a víťazstvo nestačilo, verím, že na priateľstvo, úsmev a podanie ruky v pravú chvíľu nebude nikdy neskoro. Držím palce nášmu staronovému vedeniu mesta s poslancami, verím, že s pribúdajúcimi rokmi bude mesto napredovať a ľudia budú šťastnejší. Ďakujem všetkým, ktorí mi pomáhali, držali palce a vyjadrovali podporu. Som rád, že som mohol byť súčasťou jednej etapy v mojom živote, v ktorej som sa snažil urobiť z Púchova pomáhajúcu a prosperujúcu samosprávu, ktorá je blízko k ľuďom. Som Vám vďačný za príležitosť byť dvanásť rokov Vašim poslancom, predsedom výboru mestskej časti 7, predsedom jednotlivých komisií. Ak sa niečo celkom nepodarilo, prepáčte. Som presvedčený, že chyby sa robia, ale z mojej strany nebolo žiadne cielené a úmyselné zlo. Veľa ľudí chce, aby som sa do tohto komunálneho politického kolotoča vrátil o 4 roky, nateraz Vám neviem dať jasnú odpoveď, uvidím. Budem nad tým uvažovať.

Pre ďalších neúspešných kandidátov volieb mám odkaz – nezúfajte, nešírte zlo v spoločnosti a skúste Vaše výborné myšlienky, koncepty pretaviť pre občanov v reálne skutky v práci v jednotlivých komisiách pri MsZ, alebo v jednotlivých výboroch mestských častí.

Cyril Crkoň