Aktuality zo sedmičky (mestskej časti č. 7)

191

Príroda sa len pomaly prebúdza zo studenej zimy a chladnej jari k životu, ktorý ide neúprosne ďalej aj napriek pretrvávajúcej pandémii Covidu 19.

Za posledné dni sa v obvode č.7 zrealizovalo hneď zopár zaujímavých projektov či podnetov. Najväčšou akciou bola zrealizovaná oprava strechy vežičky bývalej požiarnej zbrojnice, ktorá ukončila celkovú opravu strechy a fasády s oknami tohto objektu, ktorý v súčasnosti slúži aktivitám príslušného výboru mestskej časti. Konštrukcia krovu bola vo vyhovujúcom stave, vymenilo sa latovanie krovu i jeho spodnej časti, krytina so strešnou ozdobou a bol odvedený zber dažďovej vody. Prácu realizovala firma Losstav zo Streženíc, ktorá vzišla z vyhláseného verejného obstarávania. Hodnota predmetného diela bola zazmluvnená v cene 3.774 eur.

Táto budova stojí v blízkosti rímsko-katolíckeho kostola, a tak nezainteresovaní ľudia si ju mýlia s možnou kaplnkou, hlavne kvôli jej vzhľadu. Bola postavená na prelome 30. a 40. rokov minulého storočia a bola baštou tunajšieho dobrovoľného hasičského zboru spolu s historickou ručnou striekačkou a s ďalšou hasičskou technikou a výstrojom na dané obdobie. A tak obdobie svojej hasičskej slávy a funkčnosti má dávno za sebou.

S poslednými zvyškami snehu sa odkryl v plnej paráde neporiadok po neprispôsobivých občanoch na kype pod privádzačom a v blízkom okolí. Vďaka rýchlemu konaniu konateľa PTSM bol problém odstránený s výsledkom niekoľkých vriec s vyzbieraným odpadom.

Roky si pokojne rástli vedľa seba dreviny (hraby) na okraji školského areálu, presnejšie za telocvičňou. Svojou výškou sa už dotýkali elektrického vedenia a tak ohrozovali nielen zdravie a životy ľudí, detí, ale pri silnejších búrkach boli výpadky elektrického prúdu. Svojím mohutným vzrastom začali tieniť obydliam, ktoré vyrástli v susedstve. Prirodzeným riešením bol ich orez, nakoľko výrub neprichádzal do úvahy vzhľadom k ich spoločenskej hodnote. Orez realizoval PTSM.

Kto by nepoznal železničný podjazd z Ul. Spojová, či už smer železničná stanica alebo Dolné Kočkovce? Kto pozná, vie, že je tam problém s odtokom dažďovej vody (okrem toho, že má iba jeden jazdný pruh). Pravidelne bol čistený a opravovaný kryt tohto odtoku, aktuálne bol poškodený a hrozili tam pády na motocykloch, bicykloch a poškodenia náprav motorových vozidiel. Zásluhou PTSM bol tento kryt teraz vymenený za nový a úplne iný, lepší, kvalitnejší.

S blížiacou sa rekonštrukciou Ul. T. Vansovej (pri obchode) sa ešte riešia detaily na projekte, a to aj v komunikácii s dotknutými obyvateľmi tejto cesty.

Dnešná doba prináša ťažké obdobie s dosahom existencie najmä na rodiny. Pojem sociálne slabšia rodina nie je len fráza, ale aj skutočnosť, s ktorou sa stretávame v celom Púchove. Aj preto VMČ č. 7 sa po zaoberaní problémov v takejto rodine rozhodol darovať starší funkčný kombinovaný sporák do kuchyne a takto pomôcť rodine ukuchtiť si teplé jedlo. A aby si aj mohli kvalitne oprať oblečenie, zháňa sa práčka, najlepšie klasická – Romo kombi. Touto cestou chceme osloviť čitateľov, ak majú takýto funkčný typ práčky a zavadzia im, kontaktujte MsÚ alebo VMČ č.7.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ