Radnica začala s prípravou na asistované sčítanie

46

Historicky prvé plne elektronické Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 sa dostáva do poslednej zberovej fázy. Asistované sčítanie je určené primárne pre digitálne vylúčených obyvateľov, ktorí nevedia robiť s technológiami, nemajú prístup na internet alebo sa nemohli sčítať počas online samosčítania do konca marca 2021. Asistované sčítanie bude prebiehať v súlade s COVID automatom a v súčinnosti s úradmi regionálneho zdravotníctva.

V týchto dňoch sa začína príprava asistovaného sčítania v meste Púchov. Príprava znamená hlavne zriadenie kontaktného miesta a vyškolenie sčítacích asistentov. Odhadovaný začiatok asistovaného sčítania je 3. mája, termín však bude závisieť od schválenia hygienikov.

Počas asistovaného sčítania, zameraného na digitálne vylúčených, ktorí nemali možnosť sa sčítať sami elektronickou formou, budú môcť občania využiť kontaktné miesta, zriadené samosprávami, alebo prostredníctvom zverejnenej telefonickej linky využiť služby mobilných sčítacích asistentov, ktorí na základe dohody prídu za nimi domov. Nikto proaktívne nebude chodiť k obyvateľom, sčítací asistent príde až po predchádzajúcej dohode s občanom. Verifikovať ich bude možné prostredníctvom preukazu, v prípade pochybnosti sa občan takisto môže obrátiť priamo na mesto.

1. Ako prebieha asistované sčítanie obyvateľov?

–  Prostredníctvom stacionárneho asistenta, ktorý pôsobí na kontaktnom mieste – na mestskom úrade.

–  Prostredníctvom mobilného asistenta, ktorý pôsobí v teréne a sčítanie vykonáva na mieste a termíne, ktoré si s vami vopred dohodol.

2. Na čo si dať pozor pri telefonickom objednaní mobilného asistenta?

Overte si správnosť telefónneho čísla, na ktorom si môžete objednať službu mobilného asistenta.

–  Mobilného asistenta je potrebné kontaktovať z vlastnej iniciatívy.

–  Samotné sčítanie neprebieha formou telefonického rozhovoru. Telefonicky prebieha len objednanie služby mobilného asistenta: pri telefonickom rozhovore uvediete meno a priezvisko, ulicu, súpisné číslo a telefonický kontakt, žiadne iné údaje nie je potrebné poskytnúť. Mobilný asistent vás bude kontaktovať za účelom dohodnutia si konkrétneho termínu.

Ak máte záujem o asistované sčítanie môžete zavolať na t. č.: 042/ 46 508 22.

3. Ako prebieha samotné sčítanie?

–  Mobilný asistent disponuje preukazom asistenta sčítania (môžete požiadať o jeho predloženie) a v prípade, ak si nie ste istí, overte si totožnosť asistenta na kontaktnom mieste – na mestskom úrade.

–  Sčítanie nemusí prebiehať priamo vo vašej domácnosti.

–  Pred príchodom mobilného asistenta majte pripravené vaše rodné číslo.

–  Otázky zo sčítacieho formuláru nie sú zamerané na zisťovanie citlivých údajov o vašej osobe, majetku, zdraví a i.

–  Pri sčítaní sa nebude vyžadovať, aby ste odovzdali a podpísali akékoľvek dokumenty.

–  Po sčítaní si môžete vyžiadať od asistenta potvrdenie o uskutočnení sčítania, ktoré sa vydáva len raz.

–  Mobilný asistent od vás nežiada finančnú hotovosť, tieto služby sú poskytované bezplatne.

–  Počas celého sčítania dodržujte aktuálne platné opatrenia vlády SR na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19.

Zuzana Brindzová, vedúca OOaVS, MsÚ