Aktuálna téma: ceny energií a politická prezentácia

282

Každý človek znesie určitú úroveň klamstva a účelovo skreslených informácii hlavne ak vie, že ten, kto klame, môže byť psychicky narušený jedinec. Ale ak klamstvo presahuje všetky hranice slušnosti a objektívnosti a je dokonca spojené s politikou, tak to je už „iná liga“. A práve niečo podobné sa deje aj u nás v meste a opäť sa to týka bývalého primátora Michalca, ktorý po prehratých voľbách a neúspešnej kandidatúre opäť kandiduje na primátorskú stoličku. Rozoberme jeho klamstvá.

Klamstvo č.1: Pozrel som si jeho x-té video, kde ako odborník „na všetko“ tvrdí, že mesto nevie ovplyvniť cenu plynu, osem rokov nič nerobili „mestskí odborníci“, v meste sa nikto nevenuje cenám energie a pod.

Skutočnosť je takáto: keďže mesto má 99,89% podiel v MsBP a primátorka mesta cez valné zhromaždenie zodpovedá za efektívne riadenie MsBP, čiže zodpovedá spolu s manažmentom aj za tvorbu ceny plynu. Aj tento rok máme najlacnejšie teplo z plynu v regióne! Ak by sa pani primátorka Katka Heneková ako štatutárny zástupca mesta nevenovala svojej práci v MsBP, ceny plynu by boli násobne vyššie. Už som v Púchovských novinách naznačil, že ak všetko dobre dopadne, o pár týždňov oznámi ceny tepla v Púchove. Verím, že občania budú veľmi milo prekvapení. A že sme osem rokov nič nerobili? Presne naopak, investovali sme do technológii, ktoré už tento rok znížili potrebu plynu od začiatku roka zatiaľ o 10%!

Klamstvo č.2: Michalec tvrdí, že pred desiatimi rokmi riešil spolu s vtedajším vedením MsBP záložný zdroj pre prípad krízy, pripravoval sa projekt pre prikurovanie peletami a keby sa dokončil, dnes by sme už mali lacnejšie teplo.

Skutočnosť je takáto: v roku 2008 bol vypracovaný prvý projekt na využitie drevo štiepky a peliet v MsBP. Projekt sa nerealizoval preto, že v podmienkach lokalizácie MsBP nie je realizovateľný z dôvodu, že sa naša kotolňa nachádza v zastavanej zóne, dym a popolček z komína by negatívne ovplyvňoval zdravie obyvateľov v okolí kotolne, denne by niekoľko kamiónov vozilo drevený materiál, iné kamióny by vyvážali popol, nie je priestor pre uskladnenie desiatok ton dreveného materiálua pod. V roku 2011 bol vypracovaný skoro identický druhý projekt. Obidva v celkovej výške cca 48 tisíc eur. Ale čo sa nestalo? V roku 2013 si vtedajší manažéri pod vedením Michalca na valnom zhromaždení spoločnosti schválili uznesenie o podnikateľskom zámere, ktorým investíciu zastavili! Načo dávali robiť druhý, prakticky identický projekt, keď vedeli, že už ani prvý projekt z roku 2008 nie je realizovateľný? Odpoveď si dajte sami… Keďže projekt bol nerealizovateľný, v zmysle zákona sme museli projekt v roku 2018 účtovne odpísať ako zmarenú investíciu, ktorá sa účtuje z čistého zisku, takže MsBP prišiel nielen o vyhodených 48 tisíc eur, ale aj o ďalšie finančné prostriedky. Naviac o akom znížení ceny tepla v súčasnosti hovorí Michalec? Asi žije vo svojom vlastnom svete, keďže nevníma realitu, že ceny drevo štiepky a peliet sú 3x vyššie ako boli v minulosti. Starostovia v doline, napr. v Lúkach, vám presne povedia koľko musia zaplatiť za drevnú hmotu. Pre nich je to likvidačné, ale nemajú inú alternatívu. Takže, ak by sme išli podľa modelu Michalca, dnešná cena tepla by nebola nižšia, ale výrazne vyššia!

Klamstvo č.3: Zavádzajúce informácie však neboli len pri Michalcovom videu. Vo svojom plátku, ktorý pravidelne dáva rozposielať do poštových schránok obyvateľov mesta (na pravidelné periodikum nemá povolenie z Ministerstva kultúry SR), sme sa dozvedeli, že rozdelí 500 tisíc eur nielen pre všetkých, ktorí odoberajú teplo, ale majiteľom rodinných domov, pretože „všetci sú vlastníci majetku Bytového podniku“. Toto tvrdenie je nehorázny nezmysel a klamstvo. A nezabudol vo videu vyčísliť sumu pre každú domácnosť v Púchove a mestských častiach vo výške 100 eur.

Skutočnosť ja takáto: ak by MsBP poslal rodinám 500 tisíc eur, išlo by o nedaňový výdavok, ktorý by sa musel zaúčtovať ako dar, tak z daru vo výške 500 tisíc eur prerozdeleného občanom by MsBP musel zaplatiť 21 %-nú daň, čo predstavuje 105 tisíc eur! Takže Michalcova „podpora“ by vo finále stála 605 tisíc eur a podnik by sa zákonite dostal do straty. Spoločnosť by sa darovaním tak veľkého príspevku občanom pri realizovaní potrebných investícii dostala do značných existenčných problémov, nemohli by sa uskutočniť plánované investície, čím by sme išli do rozporu aj s legislatívou, vzhľadom na splnenie si povinnosti účinnosti zdroja. Naviac banky by veľmi váhali poskytnúť akýkoľvek úver spoločnosti, ktorá vykazuje stratu. A úvery budeme potrebovať, aby sme splnili svoj cieľ: do konca roku 2025 vyrobiť 50 % tepla kombinovanou výrobou tepla a elektriny a obnoviteľnými zdrojmi!

MsBP nie je populistickou a neekonomickou organizáciou, ale je spoločnosťou, ktorá nemusí porušovať zákony pri podpore obyvateľov. MsBP dá obyvateľom podstatne viac ako nereálne sľubuje Michalec. Dlhodobo garantovaná cena plynu s jeho klesajúcou potrebou pre výrobu tepla v našom meste prinesie miliónové úspory a naši obyvatelia ušetria každý rok stále viac a viac. Len príklad: ak všetko dobre dopadne, tak MsBP nakúpil a nakúpi pre budúci rok plyn za cca 1,5 milióna eur. Ale ak by sme nakupovali ako mnohí iní výrobcovia tepla na Slovensku, zaplatili by sme za plyn pre budúci rok min. 6,5 milónov eur! Takže pán Michalec, my nedáme ľuďom podporu 0,5 milóna eur, ale našou efektívnou prácou ušetríme občanom spolu 5 milónov eur a to už budúci rok. A to nie je podpora 100 eur, ale v priemere 1.000 eur na rodinu! Samozrejme máme v našom programe aj plán ako sa postarať o našich občanov, ktorí nie sú pripojení na Centrálny zdroj tepla. Ale to až v nastávajúcom volebnom období. Teda ak pôjdeme v súčasnom zložení ďalej.

Zdroj: URSO

Čo nepovedal a čo mal povedať: Michalec akosi zabudol na minulosť, keď 12 rokov viedol MsBP z pozície štatutárneho zástupcu mesta. V roku 2015 nastúpil do MsBP Najvyšší kontrolný úrad SR. Okrem iného kontrolóri zistili, že MsBP predal chráničky pre optickú sieť spoločnosti SWAN bez verejného obstarávania za 66 tisíc eur. Pritom len ponuka na 10-ročný prenájom s prednostným odkúpením a kúpou od spoločnosti Slovanet bola vo výške 550 tisíc eur. Priama škoda je 484 tisíc eur!

Ďalej bolo zistené, že MsBP predal mestu TKR (televízne káblové rozvody) aj s aktívnymi klientami za 75 tisíc eur. Mesto obratom predalo opäť bez verejného obstarávania a bez znaleckého posudku uvedené rozvody opäť spoločnosti SWAN za 365 tisíc eur. Ale podľa dvoch znaleckých posudkov bola cena TKR aj s aktívnymi pripojeniami v čase predaja vo výške 1,2 milióna eur! Ak by MsBP postupoval zákonným spôsobom a cez verejné obstarávanie ponúkol na odpredaj TKR, mohol získať nie 75 tisíc eur ale 1,2 milóna eur. Odhadnutá škoda: cca 1,1 milióna eur. Ak dáme dohromady uvedené dve sumy, dostaneme čiastku skoro 1,6 milióna eur, ktoré dnes mali byť na účte MsBP. Ale nie sú. Vo výpočte „hospodárenia“ Michalca v MsBP by sme potrebovali ďalšiu stranu novín. Naviac za svoju „prácu“ si vtedajší manažment vyplácal a chcel vyplatiť ročné odmeny atakujúce hranicu 25 tisíc eur. Nie spolu, ale každý. A práve títo manažéri sú aj v súčasnosti minoritnými vlastníkmi, vlastnia 0,05% podiel v spoločnosti, do spoločnosti vložili finančný vklad len vo výške len 996 eur! Ale Michalec „venoval“ svojim rozhodnutím každému 10%-ný vyrovnávací podiel, teda podiel na spoločnosti. A tak máme na stole žiadosti bývalých konateľov, ktorí žiadajú na základe rozhodnutia Michalca, vyplatiť u účtu MsBP 400 tisíc eur a 260 tisíc eur! Spolu je to 660 tisíc eur. Ak budeme musieť vyplatiť minoritným spoločníkom uvedenú sumu, tak máme vážne ohrozené plány na znižovanie ceny tepla v Púchove.

Čo viac k tomu dodať. Záver si spravte sami a v blízkych voľbách, v ktorých budeme voliť poslancov a primátora(ku) mesta sa rozhodnite, či dáte hlas ľuďom, ktorí svojou súčasnou prácou zveľaďujú mesto, pomáhajú a starajú sa o spoluobčanov, alebo populistom, ktorí nevedia nič iné len sľubovať nereálne veci neraz postavené na klamstve a zákernosti. Robia to preto, lebo nič iné nedokážu.

Daniel Lako, predseda DR MsBP, poslanec MsZ