Detský smiech a zábava valcovali Marczibányiho záhradu

334

Zábavné pohybové hry, súťaže a nafukovací skákací hrad v Marczibányiho záhrade. Viaceré púchovské deti si poslednú septembrovú sobotu skutočne užili.

Počas 2. ročníka podujatia NINJA EXPERT Púchov, ktorého prvoradým zámerom je najmä podpora zdravého životného štýlu a aktívneho pohybu v slovenskom národe, si zúčastnené deti preverili nielen odvahu ale aj svoje fyzické sily. Viac ako 80 detí, tak získalo jedinečnú príležitosť, vyskúšať si pod dohľadom svojich rodičov beh, rúčkovanie, skákanie a preliezanie cez prekážkovú dráhu, začo nakoniec dostali zlatú medailu a zdravé, sladké jabĺčko od slovenských pestovateľov.

Týmto ako organizátor vyjadrujem veľkú vďaku a uznanie všetkým zúčastneným deťom ale aj rodičom, ktorí sa tejto vydarenej akcie zúčastnili, všetci ste boli úžasní.

Rovnako tak ďakujem púchovským dobrovoľným hasičom pod patronátom Jozefa Ridzika za poskytnutie prekážky a vymedzovacích tyčí, kompetentným zamestnancom Mestského úradu Púchov a mestských spoločností, a samozrejme aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí túto akciu akoukoľvek formou podporili. Osobitne veľké poďakovanie vyjadrujem dobrovoľníkom D. Krištofovi, J. Sunkovi, R. Jánošíkovi, F. Ľuliakovi, M. Kvasnicovi a V. Bodoríkovej, ktorí na priebeh akcie dohliadali.

Najlepšie výsledky počas podujatia NINJA EXPERT v kategórii chlapcov do 12 rokov dosiahli: 1. Mateo Urban, vek. 10 rokov- 1:32 min., 2. Dávid Valach, vek. 10 rokov- 1:35 min., 3. Peter Šelík, vek. 8 rokov- 1:39 min. a v kategórii dievčat 1. Gabika Šulavíková, vek. 10 rokov- 1:26 min., 2. Sofia Haliaková, vek. 8 rokov- 1:27 min., 3. Viktória Mišúnová, vek. 10 rokov- 1:38 min.

Toto podujatie mohlo byť zrealizované aj vďaka dotačnej podpore mesta Púchov.

Marián Mišún, poslanec MsZ