Aktuálne číslo Púchovských novín na titulke s Ochotníčkom

278

Noviny sú zdarma distribuované do poštových schránok domácností v meste a mestských častiach vždy v pondelok v popoludňajších hodinách a v priebehu utorka.
Okrem poštových schránok domácností nájdete pravidelne Púchovské
noviny na týchto verejne dostupných distribučných miestach:

Mestský úrad, recepcia
NsP Zdravie, recepcia
Domov dôchodcov pri Zdraví
Domov dôchodcov Chmelinec
Domov dôchodcov Mikona
Pekáreň Kopek, Nám. slobody
Pekáreň Kopek, divadlo
COOP Jednota, obchod „C„
CBA, obchod pri Makyte
CBA, obchod ul. Novonosická
CBA, obchod „Plecháč“
CBA, obchod Sedlište
Športcentrum, Nábrežie slobody
Horné Kočkovce, obchod p. Rosin.
Horné Kočkovce, obchod GM2
H. Kočkovce, potraviny Faktor pri slob.
Dol. Kočkovce pekáreň Kopek,
Dol. Kočkovce, obchod COOP Jednota
Beluša, obchod COOP Jednota
Streženice, obchod COOP Jednota
Streženice, potraviny p. Fajnerová
L. Rovne, potraviny, Súhradka
L. Rovne, predajňa Ledrov
Dohňany, Obecný úrad
Záriečie, Potraviny Mix
Lúky, obchod p. Duníková