Masívna výsadba zelene v Púchove

890

Do konca apríla vysadia 161 stromov a 204 kríkov,
absolútnou novinkou sekvoja a popínavka kiwi

V týchto dňoch radnica začína s masívnou obnovou zelene v centre mesta.
Predchádzalo jej vyhlásenie verejného obstarávania na dodávku a výsadbu drevín: 161 stromov a 204 kríkov v predpokladanej celkovej hodnote 26 500 eur.

V súťažných parametroch bola zadefinovaná podmienka dodania aj zrealizovania – vysadenia všetkých 365 kusov drevín do konca apríla, konkretizovala Ivana Mikušcová z mestského úradu. Prostredníctvom elektronického trhoviska sa víťazným záujemcom stala Púchovská záhradnícka, s. r. o. s vysúťaženou hodnotou zákazky 20 700 eur.

Skladbu drevín pre mesto Púchov do súťaže zadefinoval poradca pre mestskú zeleň – arborista a dendrológ Richard Pekara. Podľa jeho slov sa pri výbere skladby jednotlivých druhov i odrôd stromov a kríkov bralo do úvahy kompozičné aj estetické hľadisko konkrétnych verejných priestranstiev a taktiež ich pôdne nároky.

V priebehu nadchádzajúcich dní sa začne s hromadnou výsadbou už odrastených sadeníc (v prípade stromov až dva metre vysokých) napríklad magnólií, ibištekov, orgovánov, sakúr, ruží, rododendronov, hortenzií. Absolútnymi novinkami v rámci tohtoročnej výsadby zelene v meste Púchov sú sekvoja gigantická a popínavé rastliny kiwi.

V súčasnosti mesto v spolupráci s arboristom spracováva presnú výsadbovú mapu, na základe, ktorej bude víťazná eseročka – Púchovská záhradnícka realizovať výsadbu. Niektoré stanovištia pre stromy a kríky sú známe už teraz. Napríklad výsadba sekvoje, ktorá dorastá naozaj do gigantických rozmerov, je naplánovaná v priestranstve pred budovou detského domova. Exotické kiwi budú zasa ako popínavky vysadené na slnečnom stanovišti pri už existujúcej kovovej konštrukcii vedľa objektu základnej umeleckej školy.

Mesto Púchov realizuje výsadbu drevín z prostriedkov získaných od Železníc Slovenskej republiky ako náhradu za hodnotu vyrúbaných drevín v rámci rekonštrukcie železničnej trate. Takto získané financie sú v rozpočte mesta účelovo viazané opäť len na údržbu pôvodnej alebo výsadbu novej zelene, vysvetľuje architektka mesta Daniela Šicová.

Sequoiadendron_giganteum_Giant_Sequoia_Tyler_Arboretum_2000px
Sekvoja gigantická – takto by mohla vyzerať niekedy v budúcnosti pred detským domovom v Púchove