Aktuálne spod Lachovca

227

Bodka za optikou a otázniky okolo VDZ. Projekt prechodu telekomunikačných rozvodov rozhodujúcich operátorov na nosné informačné médium 21. storočia, ktorý naša investičná komisia dlhé roky nezmyselnými požiadavkami brzdila, sa po prelomovom rozhodnutí MsZ na konci roku 2017 pod tlakom logických argumentov v časti Pod Lachovcom blíži k finále. Optické siete, priebeh realizácie ktorých ste mali možnosť priebežne sledovať v tejto rubrike, sú realizované a je len na nás ako výhody tohto najrýchlejšieho informačného média individuálne využijeme. Finálne stavebné dokončovacie operácie spočívajúce v zaasfaltovaní rýh na chodníkoch a cestách na vozovke Vodárenskej ulice, chodníku na Sládkovičovej a vozovke na Podjavorínskej a v odstránení nefunkčných drevených stĺpov, ako pamätníkov na nadzemné drôtové telekomunikačné rozvody a neskôr rozvody mestského rozhlasu z minulého storočia sú na programe v najbližších dňoch – týždňoch. Kompletná výmena asfaltu na chodníkoch oboch strán Sládkovičovej od križovatky s Kuzmányho smerom k ZŠ, sú po dohode s realizátorom osobitným bonusom, ktorý predpokladám obyvatelia tejto časti náležite ocenia. Horšie je to už s obnovou vodorovného dopravného značenia v celej našej mestskej časti (viď ako príklad fotografiu priechodu pre chodcov), ktorého sa v mene obyvateľov našej mestskej časti s kolegom poslancom Ing. Danielom Lakom neúspešne na kompetentných miestach MsÚ, vrátane primátorky cez VMČ č.1 dožadujeme už od minulého roku… a to nám začína nový školský rok, kde priechody pre chodcov pre bezpečnosť detí majú kľúčový význam.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ