Aktuálne spod Lachovca

358

“Auto vírus” pri Zdraví…

Ako ste mali možnosť v minulých vydaniach PN čítať, chrípkový vírus v Púchove nie je ešte na ústupe, vo svete aktuálne špecialisti riešia zvládnutie zastavenia šírenia korona vírusu a my Pod Lachovcom už roky zápasíme s „auto vírusom“ v podobe dennej invázie áut rôznych mutácií a ŠPZ. Aj napriek ráznym zmenám poplatkov za parkovanie, zavedeniu parkovného na celom území mesta a častejším kontrolám áut a reštrikčným opatreniam uplatňovanými príslušníkmi MsP sa v podstate nič nezmenilo. Spomínaná chrípková sezóna a jediné relatívne komplexné zdravotné stredisko (NsP Zdravie) v okrese spôsobujú každodenne neskutočnú inváziu motorových vozidiel, ktoré agresívne zapĺňajú všetky parkoviská aj chodníky nielen Pod Lachovcom a na Ulici J. Kráľa, ale aj Za cintorínom a pri panelákoch na Sedlišti neďaleko kruháča… Mnohí vodiči nerešpektujú ani zvislé, ani vodorovné dopravné značenie, čo komplikuje aj plynulosť prevádzky MAD. Ani desiatky nových parkovacích miest vybudovaných vlani domácim obyvateľom v čase invázie cca od 6:00 do cca 15:00 príliš nepomohli a tak spomínaný “auto vírus” negatívne ovplyvňuje ich psychiku, keď po návrate z nočnej alebo návrate z mesta nemôžu na “svojom” parkovisku zaparkovať. Či sa nám podarí vyvinúť “účinnú vakcínu” proti tomuto novodobému a veľmi agresívne sa šíriacemu vírusu je otázne, ale vo VMČ č.1 sa o to permanentne snažíme. Chýba nám však systémová podpora navrhnutých riešení na MsÚ a hlavne rýchlosť ich realizácie, ako je napríklad s vedením NsP predrokovaná možnosť výstavby 36 parkovacích miest pre zamestnancov, výborom MČ dohodnutý a nie naplno využívaný prenájom 20 parkovacích miest pre zamestnancov NsP v Senior-klube, neriešená PD prepojenia JK a Ho a iné… Verím však, že aj túto bariéru prekonáme pre dobro a v prospech našich obyvateľov.

Pavel Melišík, poslanec MsZ