Aktuálne spod Lachovca

531

Korona scifi

Na ulici Janka Kráľa neobvyklý pohľad na statickú dopravnú situáciu, ktorú si v budúcnosti v svojich predstavách určite všetci miestni želáme… žiadne motorové vozidlá na chodníkoch, žiadne prekážky pre chodcov na chodníkoch a ani pre MAD… Je faktom a pravdou, že ulicu do takéhoto stavu v ostatných dňoch vyprázdnili vlastne opatrenia vlády na elimináciu hrozieb koronakrízy a aj reštrikčné opatrenia na úrovni krízového štábu mesta. Dokonca aj pred bytovým domom č.1263 je v dnešných dňoch v doobedňajších hodinách úplne prázdno tak, ako si to želajú jeho obyvatelia. Tak verme, že tento stav nám vydrží aj do budúcnosti bez ohľadu na koronakrízu.

Pavel Melišík, poslanec MsZ