Dni venované Zemi

191

V CVČ Včielka Púchov bola dlhoročná tradícia osláviť Deň Zeme celotýždennými aktivitami, ktoré ponúkalo Púchovské ekocentrum školám, deťom a ich rodičom.

Lektorky pripravovali výchovné ekoprogramy, tvorivé dielne, podieľali sa na riešení úloh vyplývajúcich z environmentálnych medzinárodných projektov, hlavne v rámci projektu Zelená škola. Okrem týchto aktivít členovia krúžkov z CVČ pod vedením interných, externých zamestnancov a žiackeho mestského parlamentu sa zapájali do podujatia „Deň Zeme v Europarku“, kde rodinky s deťmi sa mohli zúčastniť rôznych ekohádaniek, športových hier, výstav prác detí z MŠ a tvorivých dielní na rôzne ekotémy. Členovia krúžkov reagovali na výzvy iných organizácií mesta Púchov a zúčastňovali sa spoločných brigád zameraných na zber a čistenie vodných, či lesných plôch od odpadkov. Tu sme sa radi spájali s dobrovoľníkmi, so seniormi, so skautmi, s turistami a so školami v Púchove.

Tento rok prišlo však celosvetové prekvapenie vo forme pandémie, ktorá zavrela školy, školské zariadenia, zamedzila stretávať sa a organizovať podujatia na verejnosti. Ako sa dá v takej situácii robiť niečo pre Zem a ešte participatívne, teda s našimi deťmi, mládežou a s verejnosťou? Platí, že tí, ktorí chcú, využijú túžbu pokračovať v stanovených cieľoch a vzniknú tvorivé riešenia. Tak sme sa pustili do práce.

Najlepšie, čo sme v prvých chvíľach mohli urobiť, obzreli sme sa okolo seba, čo robia iní a spojili sme sily. Pridali sme sa k výzve manželov Medalovcov z CEA Trenčín, ktorí spolu so Zelenými školami a s Mladými reportérmi pre životné prostredie nám ponúkli uverejniť nápady, námety, rady a aktivity cez internetovú sieť. Výzva znela: „Pridaj na sociálnu sieť fotku s príbehom, čo robíš denne pre Zem ty, tvoja škola či obec/mesto a prečo to vnímaš ako dôležité.“ Príspevky si nájdeme vďaka označeniu #YREstayshome #YREportujemdoma #yresk a #zelenaskola.

Púchovské ekocentrum ponúklo túto výzvu členom krúžkov, žiackemu parlamentu ako aj aktivistom v meste. Vyleteli prvé lastovičky, ktoré zverejnili svoje brigády, sadenie stromčekov vo vlastných záhradách, ekonápady na každý deň, na ktoré bol dobrý ohlas. Prvý príspevok zaslala Ninka Klobučníková s kamarátkou Nikolkou Sekáčovou.

Okrem tejto výzvy malí šikulkovia z výtvarného krúžku Pastelkáči tvorili kresbičky už počas marca na tému zvieratká a rastlinky. Radko Kurej zložil básničku „Modrá planéta“ a zarecitoval ju prostredníctvom facebooku členom a priateľom Hniezdočka, ktorí v tieto dni pozorovali krásy prírody a zdieľali si ich v rámci ich skupiny. Členovia enviro – chemického krúžku „S lupou do prírody“ sa mohli zapojiť do pokusov, ktoré dostávali ako námety prostredníctvom vedúcej krúžku. Už niekoľko týždňov ponúkali lektorky anglického jazyka na facebooku CVČ divadielka z prírody pre svojich malých angličtinárov, dávali aj návod, ako rodičia môžu využiť svoj čas s deťmi aj v rámci jazyka v prírode. Túžia v tom pokračovať až do znovuotvorenia CVČ. Niekedy treba aj zastať a ďakovať za dary prírody. Je krásne pozorovať včely, ktoré si nachádzajú svoje miesto na levanduliach pred Domom sociálnych služieb na Chmelinci, ktorý spolupracuje so včelárskym krúžkom a včelárskym múzeom.

Nie, to nie je všetko, drahí priatelia! Ešte zostáva veľa práce za dverami CVČ. V kancelárii CVČ sa využíva recyklovaný papier, plánuje sa šetrenie energií a spotrebného materiálu, triedi sa v kancelárii odpad. CVČ prijíma do 30.4. 2020 odfotené aktivity v rámci výzvy „Vyčisti svoje okolie“, ktoré túži zverejniť na svojej stránke.

Ale stále tu visí otázka: „Ako môžeme v tieto dni pracovať so školami na ekotémach, na cieľoch z projektov? Ide to, veď zeleň na školách a dážďovky vo vedrách na vermikompostovanie, kompostoviská v záhradách nepoznajú rozkaz „zostaň doma“! Oni čakajú na láskavé a obetavé ruky, ktoré ich prídu poliať, pokopať, skypriť, nakŕmiť. A tak projekt CVČ Včielka a mesta Púchov „Ekologicky v odpadovom hospodárstve“ v spolupráci s púchovskými školami a krúžkami CVČ, pokračuje. Školské pozemky, vďaka spolupráci s koordinátormi z radov pedagógov, ich spolupracovníkov školníkov a pani upratovačiek, stále nadobúdajú novú tvár – kvitnú, prinášajú farbu a vôňu do celého okolia. Zeleň na školách nebude až tak obohatená o novú výsadbu stromov a kríkov, ale veríme, že bylinkové záhrady, vodné plochy a hmyzie hotely zostanú udržiavané. Po návrate do škôl a CVČ, tímy detí a žiakov dotvoria začaté dielo a potvrdí sa, že projekt je trvalo udržateľný. Lektorky Púchovského ekocentra veľmi pekne ďakujú už teraz všetkým, ktorí položia ruku a srdce do tohto diela.

A ešte chceme povzbudiť sa navzájom. Ponúkame pár postrehov, čo môžeme robiť za dverami bytoviek, rodinných domov či na chatkách? Hovorme viac dá sa, ako nedá sa niečo urobiť, skúšajme, tvorme, pozorujme, tešme sa, buďme tolerantní a trpezliví. Ďakujme za to, že jablká a iné ovocie tento rok budeme jesť zo stromov, ktoré pred rokmi niekto zasadil, polieval, okopával… Nosme poctivo po vonku nielen rúška, ale aj láskavosť, dobrotu a ponúkajme pomoc, ktorá jediná dnes môže nakaziť tých druhých. Aj za dverami je možné poctivo triediť, chovať sa zodpovedne ku energiám, vyrábať rúška z látok, ktoré už roky boli v skrini.

Pri nákupoch zájdime do obchodov, kde ponúkajú produkty od miestnych farmárov, podľa potreby skúsme meniť jednorazové veci za viacnásobne použiteľné, pozbierajme rozfúkaný odpad pri kontajneroch, starajme sa o zeleň na balkónoch, upracme starú garáž a dobré veci opravme. Máte viac nápadov? Uskutočnite ich spoločne v rodinách a ak chcete, zdieľajte ich s priateľmi. Nech sa nám to tento rok podarí, držme si spoločne palce, myslime na dobro iných a tešme tým Zem každý deň.

Gabika Támová, Púchovské ekocentrum v CVČ Včielka Púchov