Aktuálne spod Lachovca

297

Rýchlostná cesta R6 št.hr. SR/ČR – Púchov. V stredu 16.9.2020 vláda SR schválila na základe komplexnej metodiky zoznam investičných priorít cestnej infraštruktúry predložený ministrom dopravy a výstavby SR, ktoré sa budú budovať v relatívne najbližších rokoch. Ide vôbec o prvý zverejnený zoznam tohto charakteru na základe nie politických, ale výhradne odborných kritérií.

O to viac potešil fakt, že zo 100 zverejnených priorít sú v prvej dvadsiatke nasledovné dve:

Pr.č. Názov                                         Inv.nákl.     Dĺžka km    Pripravenosť

14.   RC R6 št.hr.SR/ČR-Mestečko    221 mil.EUR      11,3              EIA

17.   RC R6 Mestečko – Púchov        181 mil.EUR      11,2              TŠ

RC R6 je  v koncepcii rozvoja cestných komunikácií SR, ako súčasť transeurópskej dopravnej siete, ktorá prepojí diaľnicu D1 cez púchovskú dolinu s hranicou ČR v KÚ obce Lysá p.M. v časti Strelenka, kde sa spojí s českou D49. Nahradí tak pre tranzitnú dopravu súčasnú cestu I/49, ktorá už dlhodobo nevyhovuje svojimi parametrami hlavne enormne rastúcej kamiónovej doprave. Výrazne tiež zníži dopravné zaťaženie obcí Záriečie, Mestečko, Dohňany, ale aj Lúk, či Lysej p.M. a tiež dotknutých mestských častí Púchova.

S plnou vážnosťou môžem povedať, že v púchovskej doline ide o ďalšiu investíciu storočia, ktorá zásadným spôsobom zmení charakter dopravnej infraštruktúry, podobne ako nedávno dokončená a do prevádzky odovzdaná investícia ŽSR súvisiaca s prechodom na vyššiu 160km/hod prepravnú rýchlosť. RC R6 je navrhnutá ako dvojprúdová v troch variantoch. Podrobnejšie viď článok v PN č.44 z decembra minulého roku.

A prečo o tom píšem v tejto rubrike? Lebo aj v našej mestskej časti dlhodobo a pravidelne riešime na lokálnej úrovni problémy vyplývajúce zo zhusťujúcej sa premávky  motorových vozidiel a RC R6 odkláňa tranzitujúce MV z mestských komunikácií, znižuje hlukové dopady na mestské časti a napríklad v treťom kombinovanom variante umožňuje aj strategicky potrebné priame dopravné napojenie Lednických Rovní na diaľničnú sieť.

Pavel Melišík, poslanec MsZ