Presvedčili Makytáci porotu?

127

Keď členovia Divadelného súboru MAKYTA OZ dňa 28.02.2020 úspešne odohrali premiéru divadelného predstavenie „Zbohom rodina“, nikto ani netušil aké časy nastanú. Pandémia začala postupne paralyzovať celú spoločnosť a zmarila mnohé plány a zámery na tento rok. Ťažké časy prišli aj na kultúru, zo strachu pred pandémiou sa začali hromadne rušiť plánované predstavenia. Postihnutá bola celá kultúrna oblasť, či už sa jedná o profesionálov alebo nás ochotníkov.

Po čiastočnom ústupe pandémie však kultúra dostala druhú šancu a začala pomaly ožívať. Chopili sme sa príležitosti a prihlásili sme súbor do oblastnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov, ktorá na naše potešenie nebola v tomto roku zrušená. Dňa 19.9.2020 o 19:00 v divadelnej sále kúpeľov Nimnica odohrali členovia Divadelného súboru MAKYTA OZ súťažné predstavenie „Zbohom rodina“ za účasti hodnotiacej poroty.

Z dôvodu dodržania prísnych bezpečnostných opatrení bolo predstavenie dostupné iba pre kúpeľných hostí. Divákov neodradila ani povinnosť mať počas celého predstavenia nasadené ochranné rúška. Zostáva iba dúfať a veriť, že tak ako sa pobavili diváci v divadelnej sále Kúpeľov Nimnica pobavila sa aj hodnotiaca porota a umožní Makytákom postup do ďalšieho „kola“.

Peter Ondrášik, predseda Divadelného súboru MAKYTA OZ