Aktuálne spod Lachovca

235

Kolumbárium

Mestský cintorín tvoril Pod Lachovcom ešte po skončení II. svetovej vojny časť vonkajšej severnej hranice nášho mesta. Dnes už je v podstate v širšom centre medzi panelákmi na hraniciach troch mestských častí… V dňoch dušičkového týždňa ste tu určite zaregistrovali zvýšený stavebný ruch. Po uvoľnení investičnej brzdy v septembrovom MsZ sa rozbehla už tretia etapa výstavby kolumbária (miesto pre ukladanie urien s popolom zosnulých). Po prvých dvoch etapách vzniklo v kolumbáriu 114 (96 + 18) urnových miest z ktorých drvivá väčšina je už zadaná. Extenzívny potenciál plochy pre klasické hrobové miesta je de facto vyčerpaný a tak jedinou možnosťou “v reálnom čase” je intenzifikácia formou rozširovania kolumbária.

Termín “v reálnom čase” nebol použitý náhodne… Štyridsaťdva nových hrobových, resp. urnových miest, ktoré pribudnú v kolumbáriu, rieši problém len selektívne a krátkodobo. Výhľadovo je potrebné na úrovni mesta sa úplne vážne vrátiť od dnešného betónovo mramorového, či žulového systému cintorínov a krýpt k “zeleným” cintorínom z minulosti, keď na hrobe prirodzene v prúde času zem zľahla a po uplynutí tlecej doby sa miesto dalo použiť znova. Popri kolumbáriách je to jedna z ďalších možných ekologických ciest budúcnosti vychádzajúca z biblického výroku “pamätaj človeče, že prach si a v prach sa obrátiš”.

Pavel Melišík, poslanec MsZ