Oprava poškodeného potrubia v ZŠ s MŠ Slovanská

168

Žijeme v sezónnom období, kedy vykurovanie bytových domov, súkromných či mestských objektov je už v plnom prúde. Neraz si ani dostatočne neuvedomujeme ako, kadiaľ a čím sa dostáva teplo až k nám. Jednou z priorít mesta či obce, je zabezpečiť teplo a teplú úžitkovú vodu aj pre naše materské a základné školy. Mnohé z nich však už nahlodal zub času. Poniektoré slúžia už viac ako päťdesiat rokov. Patrí medzi z nich aj ZŠ s MŠ Slovanská.

Už začiatkom kalendárneho roka sme registrovali stratu teplej vody. Stála pred nami úloha lokalizovať miesto úniku. Túto činnosť nám zabezpečila firma Pipe control. Verejným obstaraním vybraná firma Trnik, s.r.o., následne krok za krokom odkrývala miesta skorodovaného potrubia. Rozkopávky vznikli nielen v areáli školy, ale aj pod budovou jedálne, či MŠ. Všetko sa stihlo načas, tak aby sme mohli vykurovať a zabezpečiť prevádzku. V mene všetkých zamestnancov školy, by som chcel poďakovať za odstránenie havarijnej poruchy nielen spomínanej firme, ale aj vedeniu mesta Púchov.

Roman Špaček