Aktuálne spod Lachovca

158

Optická sieť – druhá časť

Začiatkom októbra spustili koordinovane dvaja najväčší operátori Orange a Slovak Telekom realizáciu optickej siete v našom meste. Práve druhý menovaný operátor je pre našu mestskú časť kľúčový, pretože ako jediný chce optickú sieť doviesť aj k rodinným domom. Hlavný prívod optického kábla do našej mestskej časti Pod Lachovcom bude napojený z ulice Obrancov mieru a “pavučina siete“ sa už realizuje po Kuzmányho a časti Sládkovičovej ulice. Pripravené sú nutné výkopy pre „pretlačenie“ káblov popod ulice Kuzmányho a J.Kráľa, začali výkopy v trávnikoch pri BD 1262 a 1263, rozrobená je značná časť ulice Pod Lachovcom… Firma SupTel, ako dodávateľ bude v najbližšom období vzhľadom na priaznivé počasie v realizácii aktívne pokračovať, aby splnili cieľ aktivovať prvé časti siete už v decembri… No a prosba na občanov o pochopenie a strpenie dočasných obmedzení počas nepopulárnych, ale nevyhnutných výkopových prác stále platí.

Stretnutia so seniormi

V rámci mesiaca úcty k starším a v súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami (KV), sme s kolegom Ing. Lakom pripravili v spolupráci s riaditeľkami CSS Chmelinec (31.10.) a Senior klubom (7.11.) stretnutia s ich klientami. Po krátkom kultúrnom programe sme oboznámili klientov centier so stavom prípravy KV, s možnosťami a opatreniami pre ich aktívnu účasť a informovali sme ich o plnení volebného programu za mestskú časť Pod Lachovcom. Aktivita seniorov v diskusii nás milo prekvapila nielen témami, nápadmi, ale hlavne záujmom o dianie v meste a záujmom o aktívnu osobnú účasť na KV. Ďakujeme riaditeľkám oboch zariadení za umožnenie týchto stretnutí, personálu oboch zariadení za pomoc a veríme, že v takýchto aktivitách budeme pokračovať aj v budúcnosti.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ a predseda VMČ Pod Lachovcom