Aktuálne z práce technických služieb mesta

98

Jarné upratovanie vykonávané pracovníkmi PTSM Púchov pokračuje. Okrem zametania mesta, zbierania odpadkov, vyhrabávania opadaného ihličia a lístia dnes vyčistili kompostovisko a skrášlili nádvorie Základnej školy s materskou školou na Slovanskej ulici. Naviac ešte obnovili drevené lavičky na pešej zóne.

Zdroj: PTSM