V Kočkovciach odovzdali nové multifunkčné ihrisko

293

Sen sa stal skutočnosťou. Pred pár týždňami bola skolaudovaná a v utorok 16. apríla aj slávnostne odovzdaná do užívania nová stavba v Horných Kočkovciach, a to multifunkčné ihrisko s umelou trávou, mantinelmi, ochrannou sieťou a osvetlením v priestoroch ZŠ s MŠ Slovanská. Pri jeho otváraní došlo aj k slávnostnému výkopu za účasti primátorky Kataríny Henekovej a vládneho splnomocnenca pre mládež a šport Dušana Galisa.

Absencia tohto druhu ihriska (má rozmery 43×23 metrov) na druhej strane rieky Váh bola citeľná už pár rokov nazad. Nové ihrisko vyrástlo na pôvodnom asfaltovom ihrisku. Napriek tomu, že sa nachádza v školskom areáli, bude slúžiť okrem žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese aj širšej verejnosti dychtiacej po loptových hrách. Ostáva len veriť, že bude dlho slúžiť svojmu cieľu a bude priťahovať deti, mládež a dospelých k športovaniu a zdravému pohybu, a nie k vandalizmu! Celková cena, za ktorú bolo ihrisko postavené, predstavuje 89.114 eur. Z toho vlastné zdroje mesta činia 51.114 eur a dotácia z Úradu vlády SR 38.000 eur.

Veľká vďaka za financovanie a zhotovenie diela patrí vedeniu mesta (a to aj tomu predchádzajúcemu), všetkým poslancom mestského zastupiteľstva, zamestnancom MsÚ Púchov a vedeniu základnej školy.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ

Fotoreportáž z odovzdania ihriska:

Priebeh rekonštrukcie ihriska (2018-2019):

Foto: Slavomír Flimmel.