Bezplatná preprava v sieti MAD Púchov počas 21. Púchovského jarmoku

86

V sobotu 21.9.2019 v čase konania 21. Púchovského jarmoku od 8:00 do 22:00 prepravujeme všetkých cestujúcich „bezplatne“. Držitelia „Púchovskej dopravnej karty“ v kategórii žiak, študent a občan nad 65 rokov si bezplatnú jazdu označia. Ostatní cestujúci obdržia od vodiča „nulový cestovný lístok“. Náhradná zastávka v čase uzávierky je zastávka Námestia Slobody: Dvory – Kaufland.

Autobusová doprava Púchov, a.s.