BOD KULTÚRY ŽUPNÝ DOM – PROGRAM MAREC 2016:

340

Ak ste si obľúbili podujatia v Župnom dome, v mesiaci marec na vás čakajú ešte tieto:

  1. 3. Marek Slobodník: Austráliou a Indonéziou na Jawe 250 – 19.00
  2. 3. Bystruška (vedomostný večer) – 19.00
  3. 3. Prednáška dokumentaristu Jakuba Cíbika: Biologicky hodnotná krajina – 18.00
  4. 3. Knižný trh – 14.00