Bolo cenzurované vysielanie záznamu z rokovania mestského zastupiteľstva?

182

V súvislosti s vysielaním záznamu púchovského mestského zastupiteľstva z 27. februára 2019, sa na sociálnych sieťach objavili reakcie, že niektoré časti sa majú zo záznamu rokovania zastupiteľstva cielene vystrihovať.

Mestský úrad zverejnil tlačovú správu, v ktorej uvádza vyjadrenie primátorky mesta Kataríny Henekovej: „Dôrazne sa ohradzujem voči tvrdeniam, ktoré majú navodzovať podozrenie, že ako primátorka akýmkoľvek spôsobom zasahujem do zhotovovania televízneho záznamu z rokovania mestského zastupiteľstva“.

Natáčanie kompletných a nezostrihaných televíznych záznamov z rokovania mestského zastupiteľstva v Púchove má mestská spoločnosť Púchovská kultúra zazmluvnené prostredníctvom  MEDIA servis PB, ktorej konateľom je Peter Galovič, ktorého vyjadrenie prináša mestský úrad:

„Na spomínanom zastupiteľstve bolo zaznamenaných 7 hodín, 52 minút a 46 sekúnd. V zmysle programovej štruktúry schválenej Radou pre vysielanie a retransmisiu je možne vysielať záznam v dĺžke 90 – 120 minút. Z uvedeného dôvodu bolo nutné záznam rozdeliť do štyroch celkov.

Prvý diel bol zaradený do vysielania dňa 1. 3. 2019 o 22:00.
Druhý diel bol zaradený v ďalšom vysielacom týždni 8. 3. 2019 o 22:00.
Tretí diel bude zaradený do vysielania dňa 15. 3. 2019 o 22:00.
Posledný štvrtý diel bude odvysielaný od 22. 3. 2019 tiež o 22:00.

Dňa 8. 3. dopoludnia sme boli informovaní, že v prvej odvysielanej časti chýba úsek diskusie pre občanov. Preverovaním sme zistili, že pri importovaní 8-hodinového záznamu z pamäťových médií kamery sa zle naimportoval jeden súbor, ktorý chýbal práve v prvej časti. Uvedenú skutočnosť strihač prehliadol a vyexportoval prvý diel záznamu bez uvedenej časti.

Nakoľko od piatku 8. 3. 2019 sa už vysiela druhý diel, nebolo možné opravený diel zaradiť operatívne do vysielania. Správna verzia prvého dielu bude reprízovaná po odvysielaní posledného dielu zastupiteľstva, t. j. 29. 3. 2019. Chyba vznikla výlučne zlyhaním ľudského faktora (nepozornosťou strihača pri importovaní videosúborov), za čo sa divákom ako aj občanom vystupujúcim na zastupiteľstve úprimne ospravedlňujeme.“

Zdroj: MsÚ Púchov, foto: S. Flimmel.