Výročné zasadnutie Ligy proti reumatizmu

78

V utorok 12. marca sa na ZŠ Gorazdovej stretli členky púchovskej pobočky Ligy proti reumatizmu na svojej výročnej schôdzi. Liga proti reumatizmu je jednou z organizácií pôsobiacich v Púchove, ktoré majú veľkú členskú základňou – až 132 členov. Predsedníčka púchovskej pobočky Anna Motúzová vo svojej správe o činnosti za rok 2018 okrem iného uviedla:

„Hlavnou činnosťou našej pobočky naďalej zostáva zdravotné cvičenie, ktoré robíme od vzniku našej organizácie už 15 rokov. V telocvični sa každú stredu pri cvičení so štyrmi cvičiteľka stretáva 30 až 50 našich členiek. V rámci zdravotného programu je veľmi obľúbené cvičenie vo vode, ktoré máme raz mesačne. V roku 2018 to bolo 10-krát v priemere sa zúčastnilo 25 až 35 osôb. V Kúpeľoch Nimnica sa nám nepodarilo zabezpečiť kúpanie z dôvodu nevyhovujúceho večerného času. Dávam do pozornosti, že centrálna Liga proti rakovine pripravuje nový program „Jogová terapia“ pre reumatikov, ktorá zlepšuje fyzickú pohyblivosť a psychickú vitalitu, dýchanie a celkovú ohybnosť. Ak by bol záujem, môžeme pre učiteľky zabezpečiť takýto kurz.

V marci sa 3 členky zúčastnili na motivačné vzdelávacom kurze v Piešťanoch, na ktorom naša predsedníčka dostala poďakovanie za činnosť púchovskej pobočky a cenu od kolegov. Do bohatej činnosti našej pobočky neodmysliteľne patrí aj výlet do Kúpeľov Rajecké Teplice, ktoré sme navštívili trikrát. Vždy sa nám podarí zaplniť autobus, lebo je tam krásne prostredie a veľa bazénov s rôznou teplotou vody. Za dve hodiny ich stihneme vyskúšať všetky. Aj keď Kúpele Turčianske Teplice boli mimo plán, podarilo sa nám výlet zorganizovať. Nakoľko je to pre našu organizáciu finančne náročné, tak sa v tomto prípade jednalo o jednorazovú záležitosť. Termálne kúpalisko v Podhájskej sme absolvovali v máji a v októbri.

V júni mávame každý rok ukončenie cvičebného roku spojenú s opekačkou na Lachovci. Donesieme si dobroty a máme čas porozprávať sa pred prázdninami. Počas leta do našej pobočky opätovne zavítala prezidentka slovenskej asociácie Nordic walking (N.W.) Lucia Okoličányová, ktorá nám ukázala správnu techniku nordic walking chôdze. V tejto súvislosti mi dáte za pravdu, že táto chôdza má na zdravie veľmi pozitívny vplyv. Ako už viete, zapojili sme sa aj do projektu „Pohnime sa s reumou“. Nielen, že pokračujeme, ale aj patríme k najúspešnejším pobočkám. Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do tohto projektu. Vďaka vám môžem s radosťou oznámiť, že ku koncu roka 2018 sme nachodili 6-miliónov krokov.

V októbri v rámci osláv Svetového dňa reumatizmu sme mali prednášku s lekární bez bieleho plášťa s vysokou účasťou našich členov. Prednášky boli zaujímavé a zasa sme sa dozvedeli mnohé veci o reumatickom ochorení a najnovších metódach liečení, ktoré nám prednášali MUDr. Janíková a MUDr. Mlynáriková z NURCHu Piešťany. V rámci Svetového dňa reumatizmu sa naše tri členky výboru zúčastnili v Piešťanoch na prednáškach a absolvovali tri okruhy cez dva mosty a N.W. paličkami. Spolu so zástupcami slovenskej asociácie Nordic walking a ich prezidentkou nakoniec sme večer absolvovali slávnostný večer s vyhlásením výsledkov novinárskej súťaže KROK.

V novembri sme zorganizovali rekondičný pobyt v Kúpeľoch Nimnica pre 34 členov. Tam sme sa mimo liečebných procedúr denne prechádzali s N.W. paličkami alebo pokračovali v pohybovej aktivite večer pri hudbe. V decembri sa už tešíme na posedenie pri kapustnici, ktorú sme doteraz spájali s blahoželaním jubilantom. A to bola naša posledná úloha na rok 2018. Musím ešte pripomenúť, že máme veľmi dobré vzťahy aj s inými občianskymi združeniami – ako je klub žien a Denné centrum seniorov. Zúčastňujeme sa na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach. Všetky potrebné informácie môžete získať na našej webovej stránke www.reuma-puchov.sk alebo na Facebooku.

Na záver mi zostáva poďakovať MUDr. Janíkovej za patronát nad našim združením a riaditeľke ZŠ Gorazdova Mgr. Flimmelovej a mestskému úradu za poskytnutie bezplatných priestorov a dotáciu pre naše združenie. Poďakovanie taktiež patrí aj Trenčianskemu samosprávnemu kraju za dotáciu pre našu pobočku a nesmieme zabudnúť ešte raz poďakovať všetkým, ktorí nám poskytli dve percentá z daní fyzických osôb – bez nich by sme nemohli robiť takú bohatú činnosť.“

Foto: Slavomír Flimmel