Čaj pre seniorov

459

Vo štvrtok 23. novembra sa opäť zaplnila sála púchovského divadla. Na pravidelnej akcii Čaj pre seniorov sa pod záštitou primátora mesta pri hudbe a občerstvení stretli púchovskí seniori.

Stretnutie otvorila vedúca oddelenia školstva MsÚ Renáta Holáková s viceprimátorom mesta Romanom Hvizdákom. V kultúrnom programe ako prvý vystúpil Folklórny súbor Holíšan, ktorý tvoria mladí ľudia milujúci tradície našich starých mám, tanec, spev. Venuje sa spracovávaniu materiálu z oblasti púchovskej a trenčianskej doliny. Po jeho vystúpení prišla na rad už 14 rokov na našej scéne pôsobiaca hudobná skupina VEGA. Pozostáva z troch nadšencov, ktorých zblížila láska k hudbe. Vo svojom repertoári má veľa ľudových a zľudovelých piesní. Venuje sa tiež reprodukcii vlastných skladieb, zameraných pre strednú a staršiu generáciu. Skupinu VEGA tvoria: kapelník a autor hudby Peter Mihálka a speváci Mária Luchavová a Jozef Boháč.