Verejný žiacky koncert ZUŠ

247

Základná umelecká škola v Púchove poriadala 23. novembra v Malom župnom dome verejný žiacky koncert.

V ZUŠ dostávajú priestor rozvíjať svoj talent deti od najútlejšieho veku a vďaka nadšeným a kvalifikovaným pedagógom vyrastajú z nich mladí umelci. Profesionálni muzikanti z nich síce ešte nie sú, ale ich výkony si radi vypočujú nielen ich rodičia, ale aj širšia púchovská verejnosť. Na koncerte vystúpili žiaci I. Sadloňa (M. Jurašík, K. Morávková, T. Behrová – husle), D. Sadloňovej (G. Kubiritová, E. Mošková – klavír), D. Sadloňovej ml. (N. Repková, V. Kubenová – husle), J. Olšáka (E. Martikáňová, J. Jammeh, N. Pecíková – klavír), J. Marmanovej (R. Henek, N. Klobučníková – husle), M. Hecegovej (Ch. Strýčková – klavír), P. Strapáča (J. Dírer, N. Smatanová – gitara), M. Olšákovej (L. Repková – klavír), V. Gajdoša (L. Beretová – klavír) a P. Jurisu (A. Čvirik – altsaxafón). Koncert moderovala Mária Olšáková.