Čaj pre seniorov

374

V stredu 7. februára sa vo veľkej sále Divadla Púchov konalo pravidelné stretnutie seniorov pri hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú náladu sa postarali vystúpenia folklórneho súboru Váh a Kysuckej vrchárskej heligónky.