Fašiangy v Hoštinej

652

Fašiangy začínajú po Troch kráľoch a trvajú až do noci pred Popolcovou stredou. Je to obdobie hojnosti, plesov a karnevalov. Fašiangy sa oslavujú takmer vo všetkých slovenských obciach tiež  sprievodom maskovaných ľudí. Je to tak už odnepamäti aj v púchovskej miestnej časti Hoštiná. Účastníci maškarného pochodu si v sobotu 10. februára dali zraz na požiarnej zbrojnici, odkiaľ sa spolu s muzikantmi a dobrovoľnými hasičmi vydali na pochod dedinou. Takmer pred každým domom zastali, zazvonili na zvonec, zahrali a zatancovali. Odmenou im bolo pohostenie slanými a sladkými koláčmi a samozrejme aj dobrou pálenkou. Sprievod skončil večer v miestnom kultúrnom dome tradičnou fašiangovou zábavou.