Deň otvorených dverí SOŠ obchodu a služieb

837

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Púchove pozvala žiakov končiacich ročníkov základných škôl, rodičov a širokú verejnosť na deň otvorených dverí, ktorý sa konal dňa 9. februára 2018.

Návštevníci akcie si mohli v priestoroch školy na Ul. 1. mája 1264 a v kaderníctve a cukrárni Akadémia pozrieť všetko, čo dokážu žiaci vytvoriť už počas svojho štúdia, a ochutnať, čo vedia pripraviť na dni všedné i sviatočné. Téma tohtoročného dňa otvorených dverí bola „Tradície nášho národa spojili svetové moderné služby“. Akciu otvorili svojimi príhovormi riaditeľ školy Ivan Kasár a primátor mesta Rastislav Henek. Za zriaďovateľa bola prítomná vedúcu oddelenia školstva, mládeže a športu Trenčianskeho samosprávneho kraja Eva Žernovičová.

Po slávnostnom otvorení nasledovala módna prehliadka s ukážkami historických odevov a najmä účesov, ktorými sa prezentovali študenti školy. Noví záujemcovia o štúdium si mohli v jednotlivých učebniach urobiť názornú predstavu o študijných odboroch, ktoré škola ponúka: hotelová akadémia, kuchár, čašník, servírka, obchod a podnikanie, kozmetik, kozmetička a vizážistka, obchodný pracovník a pracovník marketingu.

Návštevníci sa mohli na vlastné oči presvedčiť, ako sa študenti SOŠ obchodu a služieb odborne pripravujú na svoje budúce povolanie. Predstavili sa originálnymi  gastronomickými pochúťkami, cukrárenskými výrobkami, slávnostnými tabuľami i baristickým a barmanským umením. Budúce kozmetičky a kaderníčky predviedli najnovšie trendy slávnostného líčenia a spoločenské účesy. V priestoroch šatní boli vystavené výtvarné diela umelecky nadaných študentov. Vo vestibule školy bola umiestnená výstava športových trofejí. Zaujímavosťou bola učebňa zariadená v štýle Magyar csárdy, kde sa podávala gulášová polievka, segedín, kurací paprikáš a palacinky.

Foto: S. Flimmel