Čaj pre seniorov po dvoch rokoch s Majou Velšicovou

178

V stredu 20.4.2022 popoludní sa po dlhej pandemickej prestávke opäť stretli seniori mesta Púchov na obľúbenom podujatí Čaj pre seniorov. Privítala ich primátorka mesta Katarína Heneková, pod ktorej záštitou sa podujatie organizuje, spolu s konateľom Púchovskej kultúry, s.r.o. Pavlom Pivkom. Seniorov potešili svojim vystúpením deti z MŠ Chmelinec, vokálno-inštrumentálna skupina Heligonica a speváčka Maja Velšicová. K dobrej nálade prítomných prispelo aj drobné občerstvenie a možnosť zatancovať si, ktorú seniori radi využili.

Slavomír Flimmel