Uvítanie do života nových občanov mesta Púchov

320

Primátorka mesta Katarína Heneková v utorok 19. apríla 2022 v Župnom dome slávnostne privítala do života 19 nových Púchovčanov, ktorí sa narodili v období mesiacov september – december 2021. Pozvanie prijali rodičia 19 detí, ktoré primátorka mesta Katarína Heneková spoločne s vedúcou Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov Danielou Gabrišovou a pracovníčkou oddelenia Karin Riljakovou uvítali medzi Púchovčanov a obdarovali ich pamätným listom a malými darčekmi.

Fotoalbum nových Púchovčanov:

 1. Silas S.

 2. Gregor B.

 3. Ondrej B.

 4. Mathias B.

 5. Jakub C.

 6. Matej G.

 7. Juraj H.

 8. Martin J.

 9. Maroš H.

 10. Tomáš M.

 11. Michal K.

 12. Richard L.

 13. Mathias M.

 14. Kamila M.

 15. Benjamín P.

 16. Aurora P.

 17. Agáta R.

 18. Juraj T.

 19. Eliška T.

Foto: Slavomír Flimmel (flimmel@gmail.com)