Čaj pre seniorov s Pavlom Latákom v Divadle Púchov

115

V stredu 16.11.2022 sme mali u nás vo veľkej sále obľúbené podujatie ČAJ PRE SENIOROV – stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátorky mesta. Úvod patril deťom z materskej škôlky Mládežnícka v Púchove. Pod vedením pani učiteľky Evky Zemanovej a Evky Žatkovej si pripravili hudobno-tanečné pásmo pod názvom „U babičky na dvore“. Do tanca a na počúvanie hral a spieval PAVOL LATÁK. Akciu moderoval riaditeľ Púchovskej kultúry, s.r.o. Pavol Pivko.

Púchovská kultúra, s.r.o., foto: Slavomír Flimmel