„Čarovný“ Marec – Mesiac knihy v Mestskej knižnici Vladimíra Roya

332

Mestská knižnica Vladimíra Roya odštartovala v Marci – Mesiaci knihy celoslovenskú autorskú literárnu súťaž Čarovanie perom, ktorá bola určená žiačkam a žiakom základných škôl. Veľký záujem mladých nádejných autoriek a autorov je dôkazom toho, že deti majú chuť tvoriť a ich fantázia nepozná hraníc. Našim cieľom bolo dať deťom šancu ukázať ich talent a publikovať svoje práce v Púchovských novinách. Každá práca v sebe niesla čarovnú hodnotu ich detského sveta, preto sme si diela nechceli nechať iba pre seba. Súťaž prebehla v spolupráci s Mestom Púchov a pre veľkú účasť – 102 súťažných diel, sme sa rozhodli udeliť v dvoch kategóriách (I. kategória – I. stupeň ZŠ, II. Kategória – II. stupeň ZŠ) až tri ceny, a to Cena Primátorky mesta Púchov, Cena vedúcej Oddelenia školstva a sociálnych vecí a Cena Mestskej knižnice Vladimíra Roya.

Súťaž sme vyhodnotili nasledovne:

I. Kategória (I. stupeň ZŠ):

Cena Primátorky mesta Púchov: Samko Doboš, Púchov

Cena vedúcej Oddelenia školstva a sociálnych vecí: Ondrejko Velacka, Púchov

Cena Mestskej knižnice Vladimíra Roya: Adrianka Rosinová, Púchov

II. Kategória (II. Stupeň ZŠ):

Cena Primátorky mesta Púchov: Adela Škrovánková, Púchov

Cena vedúcej Oddelenia školstva a sociálnych vecí: Eva Fabišová, Zlaté Moravce

Cena Mestskej knižnice Vladimíra Roya: Viktória Kováčová, Moldava nad Bodvou

Víťazkám a víťazom srdečne GRATULUJEME. Úspešní výhercovia budú kontaktovaní v priebehu mesiaca apríl, tým, ktorí žijú mimo mesta Púchov, bude cena zaslaná poštou. Výhercov z Púchova pozveme na prevzatie si ceny od primátorky mesta, Kataríny Henekovej, na Mestský úrad Púchov po uvoľnení opatrení. Ceny do súťaže venovalo Mesto Púchov a kníhkupectvo M-Kniha za čo veľmi pekne ďakujeme.

Aktivity Mestskej knižnice Vladimíra Roya pokračujú aj v apríli, a to Knižným plánom, ktorý čitatelia nájdu na facebookovej stránke mestskej knižnice, kde aktívne pridávame najmä knižné novinky, zakúpené vďaka projektu FPU ČÍTAM si – čítam TI. Knižný fond budeme priebežne dopĺňať aj v nasledujúcich mesiacoch.

Zdroj: MsÚ Púchov