Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ

442

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutočnilo už 22. novembra 2017 na 1.481 slovenských základných školách, z toho bolo 1.341 s vyučovacím jazykom slovenským.

Testy písalo spolu 45.080 piatakov, z toho bolo 42.227 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským, 2.840 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a 13 žiakov s vyučovacím jazykom ukrajinským. Cieľom testovania piatakov je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň ZŠ ako aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov na prechod z 1. na 2. vzdelávací stupeň ZŠ.

Objektívnosť testovania bola v tomto roku zabezpečená prostredníctvom externého dozoru. V každej triede bol počas testovania prítomný pedagogický zamestnanec z inej základnej školy. Kontrolu objektívnosti Testovania 5-2017 vykonávala Štátna školská inšpekcia v 121 školách. Školám okrem výsledkov ich žiakov bola poskytnutá aj spätná väzba – porovnanie úspešnosti žiakov školy s priemernou úspešnosťou jednotlivých úloh v testoch v rámci celého Slovenska.

Testovanie matematiky

Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 64,7%. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 64,3% a chlapci 65,2%. Najúspešnejší v matematike boli žiaci Bratislavského kraja a najmenej úspešní žiaci Košického kraja. Z hľadiska zriaďovateľa výsledky žiakov z matematiky mali najlepšie súkromné školy, na 2. mieste sa umiestnili cirkevné školy a na poslednom mieste školy štátne:
868 žiakov zo súkromných škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 73,5%,
2.773 žiakov z cirkevných škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 70,9%,
41.421 žiakov zo štátnych škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 64,1%.

Testovanie slovenského jazyka a literatúry

Priemerná úspešnosť žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 62,8%. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 65,6% a chlapci 60,1%. Najúspešnejší v slovenskom jazyku a literatúre boli žiaci Bratislavského kraja a najmenej úspešní žiaci z Košického a Prešovského kraja. Z hľadiska zriaďovateľa výsledky žiakov z matematiky mali najlepšie súkromné školy, na 2. mieste sa umiestnili cirkevné školy a na poslednom mieste školy štátne:
868 žiakov zo súkromných škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 69,5%,
2.634 žiakov z cirkevných škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 68,5%,
38.728 žiakov zo štátnych škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 62,3%.

Výsledky púchovských základných škôl

Z púchovských základných škôl v testovaní piatakov najlepšie obstála Cirkevná základná škola Sv. Margity, ale aj ďalšie mestské školy dosiahli nadpriemerné výsledky:

Foto: Slavomír Flimmel
Zdroj: www.minedu.sk