Výjazdová komisia bytovej politiky na Kolonke

568

Dňa 18.10.2022 sa uskutočnila výjazdová komisia bytovej politiky v Púchove. Členovia komisie na čele s jej predsedom Rudolfom Marmanom boli na mieste samom preveriť stav výstavby dvoch bytoviek nájomných bytov na Kolonke. Členovia komisie skontrolovali prebiehajúcu stavebné práce a oboznámili sa s priebehom stavby. Prezreli si všetky bytové jednotky aj so spoločnými priestormi. Jednoznačne sa zhodli na tom, že v danej lokalite vyrastá nová zóna s krásnou zeleňou a modernými prvkami architektúry. Komisia odporučila pani primátorke, aby minimálne dve bytové jednotky rezervovala pre účely zdravotníkov a osamelých matiek v núdzi. Na záver komisie bytovej politiky predseda Rudolf Marman poďakoval všetkým členom komisie za štvorročnú spoluprácu a skonštatoval, že prideľovanie nových nájomných bytov pripadne na nových členov MsZ, o ktorých rozhodnú Púchovčania v komunálnych voľbách 29.10.2022.

Rudolf Marman, poslanec MsZ
Foto: Slavomír Flimmel