Čertovskí chatári neblbnite!

894

Integrovanému zbernému miestu (IZM) komunálneho a separovaného odpadu na Čertove pre tzv. roztrúsené chaty a niektoré rodinné domy nedostupné kuka vozom, sa venujem už dlhodobo. V spolupráci s predchádzajúcim aj súčasným starostom a poslancami OcZ sme sa formou pokusov a omylov dopracovali k systému 1100 litrových kontajnerov, ktorý je potrebné ešte “technicky a systémovo doladiť na úplne funkčný”.

Bohužiaľ sú medzi nami ešte stále ťažko identifikovateľní “neprispôsobiví”, ktorí nechápu, že kontajnery nie sú určené na veľkoobjemový, či stavebný odpad a ak sú plné, nedajú sa “dofúkať” a odpad je potrebné vyložiť až v dobre fungujúcom obecnom zbernom dvore na Lánerovci. Otvorený je ústretovo aj pre chatárov vrátane sobôt a nedieľ.

Takýto pohľad na IZM a breh potoka po “doseparovaní” vriec s odpadom uložených vedľa plných kontajnerov lesnou zverou a jeho popremiestňovaní vetrom určite nikoho z nás chatárov, či náhodných návštevníkov neteší a už vôbec nie domácich, ktorí to majú na očiach zväčša denne v týždni pred vývozným dňom… Tak ruku na srdce: trvalo udržateľné životné prostredie nekončí pred prahmi vašich, či našich chát a domov a jeho kvalita je len a len v našich rukách.

A pre tých “neprispôsobivých” ešte raz slová z úvodu: preberte sa a neblbnite! O pár mesiacov bude na Čertove optický internet a tým aj možnosť využitia kvalitných kamier do existujúceho obecného kamerového systému a ten vás už naozaj “vyzlečie donaha”.

Pavel Melišík, foto: Ján Jancík a Andrej Gubicza