Charitatívna burza v Zborovom dome Evanjelickej cirkvi

401

V sobotu sa konala burza ošatenia, obuvi, detských hračiek, kníh a ďalšieho tovaru v Zborovom dome Evanjelickej cirkvi a.v. na Royovej ulici. Najskôr charitatívne dobrovoľníčky prevzali od ľudí veci, ktoré už nepotrebujú, ale druhým ľuďom môžu ešte poslúžiť a urobiť radosť. Od 9:30 do 15:30 návštevníci burzy mohli za symbolické ceny nakúpiť pre seba a svojich blízkych oblečenie, prípadne ďalší použitý tovar. Peniazmi tak prispeli na projekt POMOC RODINÁM V NÚDZI Z PÚCHOVA A OKOLIA. Nepredaný tovar organizátorky burzy potom rozdajú ľuďom, ktorí sú sociálne odkázaní.