Chceme byť pripravení, nie zaskočení

93

V ZŠ Mládežnícka sme marci vhupli, ba priam „zleteli dolu hlavou“ do dištančnej formy vzdelávania na všetkých typoch škôl na Slovensku. „Dištančné vzdelávanie je vzdelávanie, v ktorom učiteľ a žiak sú oddelení v čase alebo mieste, príp. v oboch.“

Bolo to náročné obdobie pre žiakov, učiteľov, ale aj rodičov. Začiatky boli chaotické. Učitelia v snahe nič nezanedbať, doslova „valili“ na žiakov úlohy, testy, študijný materiál. Každý deň, v každú dennú, no často aj nočnú hodinu. Žiaci na oplátku v snahe preukázať svoju zodpovednosť učiteľom odpisovali, posielali vypracované zadania úloh, učiva taktiež dňom – nocou. No boli aj takí, ktorým bolo treba neustále pripomínať, že nie sú prázdniny a je potrebné o učive, či technických problémoch prečo sa to nedá, s učiteľom komunikovať. Taký „nekonečný príbeh“.

Rodičia sa snažili svojim deťom pomáhať ako vládali a verím, že situácia bola pre zodpovedného rodiča, najmä žiakov na 1.stupni, teda tých najmladších školákov, najnáročnejšia. Postupne sa situácia ukľudnila, každý si našiel „ten svoj najlepší“ spôsob vzájomnej komunikácie. Či sme to zvládli ukáže čas. Rozhodne však na školách nečakáme so založenými rukami a pocitom – dali sme to na jar, dáme to aj teraz.

Od začiatku školského roka sa na možnosť dištančného vzdelávania pripravujeme. Tradičné hodiny nateraz vyučované prezenčne „poisťujeme“ precvičovaním orientácie v študijných materiáloch poslaných učiteľom a taktiež precvičovaním správneho odovzdávania vypracovaných úloh žiakmi, či vzájomnou komunikáciou – žiak, učiteľ, rodič. Žiaci sa na hodinách informatiky zoznamujú s prostredím online vyučovania. Učitelia sa vzdelávajú cez ponúkané webináre, a v dohodnutých termínoch si so žiakmi vytvárajú online pripojenia aj v popoludňajších hodinách. Skúšame pracovné prostredie online výučby, vzájomné prepojenia, zdieľanie učebných materiálov, vzájomné prezentovanie, ale aj technické možnosti pripojenia na rôznych zariadeniach.

V tejto chvíli sa nedá zaručene povedať, že sme 100% pripravení. Možností je veľa, ale nie všetky sa dajú uplatniť, pretože problémy sú aj v rozdielnom pripojení internetu, či rôznej technickej vybavenosti, čo v tejto chvíli nevieme ovplyvniť. ALE HĽADÁME CESTU. A ten kto hľadá, nájde . Ešte jeden poznatok z reakcií žiakov po skúšobnom pripojení žiakov s učiteľom na online popoludňajšom stretnutí: „Konečne sa vidíme bez rúšok.“, „Bolo to mojich najkratších 45 minút, rýchlo to ubehlo. Ešte zostaňme online.“

Antónia Aradská, ZŠ Mládežnícka