Polícia informuje

158

Pil na verejnosti
Hliadka mestskej polície zistila na Štefánikovej ulici v Púchove priestupok – konzumácia alkoholických nápojov na verejnosti. Osobu predviedli na oddelenie mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Pri orientačnej dychovej skúške jej namerali v dychu viac ako dve promile alkoholu. Po zistení totožnosti osobu potrestali blokovou pokutou vo výške tridsať eur a vzápätí ju z oddelenia prepustili.

Koniec žartov…
Krátko pred trištvrte na jedenásť v noci zistili mestskí policajti nedodržanie otváracích hodín jednej z prevádzok na Dvoroch. Išlo o porušenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia vydaného hlavným hygienikom SR. Majiteľ prevádzky sa dopustil správneho deliktu podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Mestskí policajti prípad odovzdali Úradu verejného zdravotníctva SR.

Zabudnuté káble…
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické oznámenie z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, podľa ktorého na Železničnej ulici v Horných Kočkovciach uhasili hasiči požiar pri rodinnom dome. Bol spôsobený elektrickým skratom od káblov, ktoré trčali zo zeme z bývalého pouličného osvetlenia, pričom zhorel plastový kryt. Miesto bolo zabezpečené a následne bolo oznámene na Podnik technických služieb mesta Púchov, že z dôvodu elektrického skratu nesvietia pouličné osvetlenia na Železničnej, Slovanskej, Spojovej ulici a na časti Ulice T. Vansovej.

Konáre vedľa kontajnerov
Hliadka mestskej polície preverovala telefonické oznámenie, podľa ktorého uložila neznáma žena na Novonosickej ulici rastlinný odpad vedľa kontajnerov na separovaný zber. Na mieste zistené, že pani uložila ostrihané konáre z drevín vedľa nádob na separovaný zber. Mestských policajtov informovala, že odpad odvezú na druhý deň pracovníci Podniku technických služieb mesta Púchov. Priestupok proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta je v riešení.

Pokuta za rušenie nočného pokoja
Hliadka mestskej polície počas kontroly pešej zóny zistila krátko pred jedenástou hodinou v noci rušenie nočného pokoja. Dopustil sa ho muž z Pruského, ktorý púšťal reprodukovanú hudbu na Moyzesovej ulici. Za rušenie nočného pokoja udelili mestskí policajti mužovi desaťeurovú pokutu.

Pomohli policajti
Hliadka mestskej polície spozorovala na Námestí slobody neznámeho muža s francúzskymi palicami, okolo ktorého sa motali rómski občania. Údajne mu pomáhali s nákupom zo supermarketu a išli s nim vybrať peniaze. Keď uvideli hliadku mestskej polície, odovzdali nákup mužovi a z miesta odišli. Muž v sprievode hliadky mestskej polície vybral z bankomatu peniaze, mestská polícia ho vzápätí previezla do miesta bydliska, kde mu vyniesla nákup a asistovala pri vyjdení po schodoch. Priestupok hliadka nezistila.

Zdroj: MsP Púchov