Čierna skládka v Nosiciach

129

V sobotu 13.4.2019 občania časti Nové Nosice svojpomocne vyčistili spojovací chodník ponad železničnú trať. Celkom sa vyzbieralo 8 vriec odpadkov pri uvedenom chodníku. Vedľa chodníka v hornej časti sa nachádza nelegálna skládka odpadu. Po sobotnej brigáde a vyčistenom chodníku sme večer zistili návoz ďalšieho odpadu na túto skládku. Neznámy drzý spoluobčan namiesto pomoci pri čistení chodníka vo večerných hodinách znova vyviezol odpad na túto skládku. Po uvedenom chodníku chodí veľa našich spoluobčanov ako aj matky s malými deťmi. Je to nepochopiteľné a drzé správanie jednotlivca, ktorý nevie ako sa treba správať k prírode a životnému prostrediu. Zistenie nelegálnej skládky bolo oznámené na MsÚ Púchov – odd. životného prostredia.

Emil Filo, poslanec MsZ