Činnosť Hasičského a záchranného zboru v decembri 2019

51

V priebehu mesiaca december 2019 uskutočnili príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji celkom 255 výjazdov. Z tohto počtu bolo najviac t.j.: 88 výjazdov k požiarom. Nasledovalo 65 zásahov pri dopravných nehodách, 59 výjazdov k technickým zásahom a 11 ekologických zásahov. Okrem toho hasiči v priebehu uplynulého mesiaca vykonali 29 požiarno-previerkových cvičení a 3 výjazdy k udalostiam, pri ktorých napokon zasahovať nemuseli. Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac december boli vyčíslené na viac ako 440.000 EUR. Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji predstavovali v sledovanom období hodnotu viac ako 890.000 EUR.

Zdroj: policiasr.eu, foto: pixabay.com.