Činnosť Podniku technických služieb mesta, s.r.o.

316

Obyvatelia Púchova si pravdepodobne už všimli nové smetné koše a lavičky na Sedlišti a na ulici Obrancov mieru. Pracovníci Podniku technických služieb mesta okrem montáže odpadkových košov a lavičiek pokračovali s opravami ciest na Samotách a v mestských častiach Hoština a Ihrište. Pribudlo aj jedno vynovené stojisko na separačné nádoby pri Starých pumpách. Tu pracovníci technických služieb tiež vyčistili odvodňovací kanál na dažďovú vodu.

Za posledné obdobie Podnik technických služieb mesta niekoľkokrát riešil problémy nahlásené občanmi cez internetovú službu www.odkazprestarostu.sk. V marci bola nahlásená poškodená cesta na Moravskej ulici, nefungujúce osvetlenie na ulici T. Vančovej v Horných Kočkovciach, odpadky pod schodmi diaľničného privádzača a poškodená preliezka na detskom ihrisku na Ulici 1. mája. V apríli to bola čierna skládka na Gorazdovej ulici, poškodená dlažba pri kostole na Námestí slobody a zvalené zvislé dopravné značenie na začiatku ulice Obrancov mieru. Tento mesiac pracovníci technických služieb opravili nahlásenú nefunkčnú fontánku na pitnú vodu na Moyzesovej ulici.

Foto: PTSM