Týždeň otvorených dverí na Hasičskej stanici Púchov

514

Dňa 4. mája si hasiči na celom Slovensku pravidelne každý rok pripomínajú sviatok sv. Floriána – patróna hasičov.

Sv. Florián sa zobrazuje ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou a v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiaci dom. Sv. Florián sa narodil na konci 3. storočia, za vlády rímskeho cisára Diokleciána v Cetii, dnešnom Zeilselmaure v Rakúsku. Stal sa vojakom, pričom neskôr dosiahol hodnosť plukovníka pohraničných rímskych légii. Podľa jednej legendy sv. Florián zachránil istého uhliara, ktorý spadol do ohňa. Iní pripisujú Floriánovo patrocínium nad hasičmi jeho mučeníckej smrti vo vode. Sv. Florián sa stal patrónom hasičov pre svoju odvahu, nasadenie a obetu vlastného života pre záchranu druhých ľudí.

Počas celého mesiaca máj si príslušníci Hasičského a záchranného zboru pripravujú pre deti a širokú verejnosť množstvo modelových ukážok, prednášok, exkurzií, či ukážok hasičskej techniky a vecných prostriedkov, aby im tak ukázali aspoň časť zo svojho náročného, ale krásneho povolania. Hasičská stanica Púchov Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica zorganizoval minulý týždeň akciu pre deti z púchovských materských a základných škôl – Týždeň otvorených dverí. Deti pod vedením svojich učiteľov si prezreli hasičskú techniku, vyskúšali si hasičskú prilbu a tiež striekanie vody na cieľ. Za päť dní stanicu navštívilo 280 detí. V piatok sme na stanici odfotili deti zo Základnej školy Mládežnícka.

Zdroj: www.protipoziarne.sk, www.minv.sk, foto: Slavomír Flimmel