Cirkus v divadle

1578

O možnosť vyjadriť sa v našich novinách k problémom s mestskými nájomnými bytmi a k priebehu pondelkového mestského zastupiteľstva požiadali traja poslanci.

Zastupiteľstvo sa rozhodovalo medzi dvomi návrhmi riešenia situácie okolo mestských bytov. Poslanec Rudolf Marman podporil pri hlasovaní návrh poslankyne I. Kováčikovej. Prečo ste hlasovali za návrh uznesenia poslankyne I. Kováčikovej a nie za návrh pani J. Andreánskej?

Myslím si, že obidve prednesené uznesenia boli v dobrej viere pripravované v prospech občanov. Dlho som sám nevedel, ktoré uznesenie mám podporiť. Nakoniec rozhodlo vyjadrenie mestského právnika pána Školeka, ktorý verejne deklaroval, že uznesenie ktoré predkladala pani Andreánska je v rozpore so zákonom a on by ho určite neodporučil pánovi primátorovi podpísať. Tým pádom by sa dostali občania daných bytoviek do patovej situácie a boli by bez uznesenia. Preto som radšej podporil návrh uznesenia kolegyne Kováčikovej, ktoré podľa pána Školeka nebolo v rozpore so zákonom. Na záver by som chcel dodať, že pevne verím, že sa daná situácia vyrieši čo najskôr a bude ponaučením pre nás poslancov, ale aj pre vedúcich mestských oddelení.

Poslanec Lukáš Ranik, ktorý zvyčajne patrí k najaktívnejším rečníkom, bol pri prerokovávaní problémov s mestskými bytmi ticho. Prečo?

Bolo hneď vidieť, kto za touto kauzou stojí… A kto tento vzniknutý problém hrubo zneužíva na politiku a teraz navádza nájomníkov, aby žiadali od vedenia mesta nesplniteľné veci. Na nás poslancov, ktorí nájomníkom chceme reálne a úprimne pomôcť, nájomníci vulgárne pokrikovali a bolo zrejmé, že tu nejde o hľadanie racionálnych a zákonných riešení. Poslanci a primátor zastupujú záujmy všetkých občanov (nielen malej skupiny nájomníkov mestských bytov) a samozrejme musia dodržiavať zákon! Je zarážajúce, že niektorí poslanci – ako napríklad Jarmila Andreánska a Miroslav Kubičár – sa podľa týchto pravidiel nesprávali.

Vďaka bývalému vedeniu mesta Púchov stále patrí k najzadĺženejším mestám na Slovensku. Mesto si nemôže brať takmer 2 milióny eur ďalšiu pôžičku, aby riešilo bytový problém niekoľkých občanov. Takmer určite by nám hrozila nútená správa. Je veľmi smutné, že nájomníci nesúhlasne kričali pri návrhu riešenia, ktoré im úspešne vyrokoval primátor mesta Rastislav Henek s hlavnou kontrolórkou mesta Martou Kaveckou na ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v Bratislave. Pýtam sa potom o čo im ide? O reálnu pomoc, alebo o zneužitie situácie na predvolebnú kampaň! Doporučujem Púchovčanom, aby si pozreli záznam z mimoriadneho zastupiteľstva, aby videli ako sa správal bývalý primátor. Aj keď mu nájomníci mestských bytov tlieskali, svojim správaním Michalec jasne dokázal, že pre Púchov nepredstavuje budúcnosť, ale len smutnú minulosť. Do takéhoto naplánovaného cirkusu v divadle som sa odmietol rečnícky zapojiť, lebo to nemalo žiadny zmysel.

Poslanec Daniel Lako sa naopak do diskusie zapájal často, aj keď nádej presvedčiť nájomníkov mestských bytov bola veľmi malá. Opýtali sme sa ho na dôvody, pre ktoré odmietol návrh poslankyne J. Andeánskej.

Všetci vieme, že Marián Michalec vo svojich vyjadreniach často zavádza verejnosť a robí to aj pri probléme nájomných bytov. Ja som sa snažil občanom vysvetliť, ako im zákonne vieme pomôcť. Navrhované uznesenia z dielne Michalca, ktoré predkladala jeho poslankyňa Andreánská, boli v rozpore so zákonom. Dobre to obidvaja vedeli a vedeli aj to, že ak by sme takéto uznesenia prijali, porušili by sme zákony SR. Primátor by ich nemohol podpísať, čo by ihneď zneužili proti nemu a vykrikovali by, že nechce pomôcť ľuďom. Našťastie väčšina poslancov dobre pozná zákony a pozná aj bývalého primátora Michalca a nedala sa zatiahnuť do jeho predvolebných hier. Veľmi sa divím poslancovi Miroslavovi Kubičárovi, ktorý tieto nezákonné návrhy hlasovaním podporil. On, kandidát na primátora nepozná zákony, alebo je za tým niečo iné?

Súčasní nájomníci hovorili, že si nemôžu kúpiť iný byt, pretože nemajú peniaze a nikto vzhľadom na ich vek a príjem im hypotéku nedá. Na druhej strane tvrdili, že všetci nájomníci si chcú nájomné byty odkúpiť. Pritom nemôžu vedieť, aká by bola skutočná predajná cena nájomných bytov po predčasnom splatení úverov, čo je závažné porušenie zmluvy medzi mestom a štátom, za čo sú astronomické pokuty, ktoré ešte nikto nestanovil. Hlavne, že Michalec vykrikoval, že ON im cenu vypočítal. Samozrejme veľmi nízku a oni mu opäť uverili. Pritom v uznesení, ktoré predkladal Andreánska, žiadala aby mesto byty od štátu odkúpilo a ako nájomné byty ďalej poskytlo tým, ktorí v nich teraz bývajú. Tak ako to vlastne je? Chcú si ich odkúpiť, alebo nie? Toto „stratég“ Michalec zjavne prekombinoval.

Drvivá väčšina poslancov trikrát hlasovaním odmietla verejnú prezentáciu Michalca. Toto odmietnutie nerešpektoval a vykrikoval dopredu naučené frázy, ignorujúc slušné správanie a rokovací poriadok. Odmietli sme ho počúvať, pretože vieme o čo mu ide. Väčšina poslancov hlasovalo za uznesenia, ktoré sú nielen v súlade so zákonmi, ale ktoré skutočne pomôžu obyvateľom nájomných bytov. Aj tým obyvateľom, ktorí nás častovali vulgarizmami a urážkami. Verím, že o nejaký čas, keď bude vyriešená ich bytová situácia, si opäť pozrú záznam a pochopia kto je kto.